Over de Maas tussen Katwijk en Mook komt een fietsbrug die deel gaat uitmaken van de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen.
Over de Maas tussen Katwijk en Mook komt een fietsbrug die deel gaat uitmaken van de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen.

Fietsbrug Cuijk-Mook fors duurder; bouw start later

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

CUIJK/MOOK | De in oktober 2016 gestarte aanbesteding voor de fietsbrug tussen Cuijk en Mook wordt gestopt. Deze aanbesteding verliep moeizaam nadat de aannemers hadden gesignaleerd dat de maximale contractsom van 9,6 miljoen euro te laag was om een goede bieding voor de brug, die deel uitmaakt van de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen, te kunnen doen. Desondanks blijven betrokken provincies en gemeenten van mening dat de brug er moet komen.

Voor de realisatie van de fietsbrug is een verhoging van het projectbudget nodig met 3,5 miljoen euro. De provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Nijmegen onderzoeken hoe ze aanvullende middelen beschikbaar krijgen. Met de provincie Limburg worden gesprekken gevoerd over een mogelijke extra bijdrage. Dit bedrag is onder andere bedoeld om de langere doorlooptijd van het project en de veranderende eisen aan de brug te kunnen bekostigen. Aan de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar wordt geen extra bijdrage gevraagd.
Met het extra geld wordt dus belangrijke kwaliteit aan de brug toegevoegd. Hij wordt breder en wandelaars krijgen meer ruimte. Bij de Halderweg (Mook) komt een oprit in plaats van een trap/fietsgoot. De verwachting is dat een nieuwe aanbesteding na de zomer kan starten. Het plan was om de brug uiterlijk medio 2019 gereed te hebben. Nu de aanbestedingsprocedure opnieuw begint zal er vertraging optreden. Hoeveel precies is voor deels afhankelijk van de planning van de aannemer. Het eerste deel van de route tussen Nijmegen, Malden en Mook is al eind dit jaar klaar. Ook wordt de fietstunnel door de spoordijk in Molenhoek dit najaar al gebouwd door ProRail. De aanleg van de fietsroute op het grondgebied van de gemeente Cuijk (station-locatie fietsbrug in Katwijk) start later dit jaar.

Snelfietsroute
Tussen Cuijk, Mook en Nijmegen komt een snelfietsroute. Bewoners uit Cuijk, Mook en Middelaar en Heumen kunnen zo veilig, comfortabel en snel op de fiets naar werk en school in Nijmegen vice versa. Daarnaast heeft de verbinding een recreatieve functie. Een belangrijk onderdeel van de route is de nieuwe fietsbrug over de Maas. Deze komt naast de spoorbrug te liggen en gaat over de beide dijken en de N271. De nieuwe fietsbrug over de Maas levert fietsers al snel 2,5 km winst op in vergelijking met de route via de brug over de A73. Voor Cuijk - en alle andere partners - is het van wezenlijk belang dat er een snelle fietsverbinding komt om het fietsen aantrekkelijker te maken. De verwachting is dat er dagelijks 1600 forensen en scholieren gebruik willen maken van de brug. Daar komt nog bij dat er naast 'gewone' fietsers steeds meer elektrische fietsen op deze fietsroute zullen gaan rijden. Ook wandelaars zullen gebruik maken van de brug. Daarom is ervoor gekozen een zes meter brede brug te bouwen, in plaats van vijf meter.

Meer berichten