Wegvak N602 bij Ledeacker opengesteld voor plaatselijk verkeer

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

LEDEACKER | Dankzij de sterke weersverbetering heeft de projectorganisatie N602 besloten om vanaf de kerstdagen het wegvak tussen de afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat bij Ledeacker open te stellen voor plaatselijk verkeer. Afhankelijk van het weer en de toestand van de rijbaan duurt deze openstelling tot uiterlijk maandag 7 januari, wanneer aannemer Infrascoop hier de werkzaamheden weer hervat.

Door de regenloze dagen vóór en tijdens de kerst is de puinbaan in dit wegvak sterk opgedroogd. Bovendien heeft de aannemer tijdens de kerst de weg vlak geschaafd, waardoor de gaten en sporen zijn verdwenen. Na een positief advies van de toezichthouder aangaande de verkeersveiligheid, is besloten het wegvak open te stellen. Zolang de weersomstandigheden gunstig blijven en de puinbaan goed berijdbaar is, blijft de passage open. De baan wordt van dag tot dag beoordeeld. Uiterlijk tot 7 januari kan gemotoriseerd verkeer vanuit Sint Anthonis-Ledeacker rechtstreeks naar Wanroij-Mill en omgekeerd. Wel wordt gevraagd het wegvak met gepaste snelheid te passeren. Naast deze tijdelijke doorgang blijft de grote omleiding via de Middenpeelweg gehandhaafd. Om het aantal verkeersbewegingen over de puinbaan in Ledeacker te beperken, blijft de bebording van de omleidingsroutes gehandhaafd.

Mochten zich de komende dagen nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt dit gepubliceerd via www.sintanthonis.nl/n602.

Meer berichten