De N264 voert dwars door de dorpskern van Sint Hubert.
De N264 voert dwars door de dorpskern van Sint Hubert. (Foto: Bas van Haren)

Informatie-avond over herinrichting N264 bij Sint Hubert

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

SINT HUBERT | De provincie Noord-Brabant houdt op woensdag 9 oktober een informatieavond voor de inwoners van Sint Hubert over de herinrichting van de Pastoor Jacobsstraat/N264 binnen de bebouwde kom.

In 2018 vond een studie plaats naar de problematiek en mogelijke oplossingen voor de N264 Uden-Haps. De Stuurgroep (gedeputeerde van de provincie en wethouders gemeenten Mill en Sint Hubert/Uden) nam besluiten over die studie die ook gelden voor de kom van Sint Hubert. Een maatregelenpakket voor deze kom moet oplossingen bieden voor de leefbaarheid. Afgesproken is dat een plan hiervoor in samenwerking met betrokkenen moet worden uitgewerkt.

Stand van zaken
In november 2018 vond de vorige informatieavond plaats. Daarbij werd een werkgroep gevormd met het doel om te komen tot een breed gedragen en haalbare herinrichting van de komtraverse. In vier bijeenkomsten, in aanwezigheid van de Dorpsraad, is breed gediscussieerd over de uitgangspunten van de herinrichting, de mogelijke en wenselijke maatregelen en de te verwachten effecten. Dit heeft geleid tot een (voorlopig) herinrichtingsplan. De Stuurgroep besloot om dit plan aan de inwoners van Sint Hubert voor te leggen om er op te kunnen reageren.

Informatiebijeenkomst
Om inwoners over de voorstellen voor de herinrichting te informeren en te bezien of nog verbeteringen mogelijk zijn, wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. De stand van zaken en het gevolgde proces worden dan toegelicht, maar ook worden aanverwante onderwerpen besproken. De informatieavond vindt plaats in De Jachthoorn, Wethouder Lemmenstraat 13 te Sint Hubert. Aanvang van de bijeenkomst is 19.30 uur.

Meer berichten