De aanleg van het fietspad tussen de Mariagaarde in Katwijk en de Galberg in Cuijk is in volle gang.
De aanleg van het fietspad tussen de Mariagaarde in Katwijk en de Galberg in Cuijk is in volle gang. (Foto: Martijn Schwillens)

Op schema: Snelfietsroute bij Cuijk gaat 25 september 2020 open

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

CUIJK/KATWIJK | Er is afgelopen week in Cuijk en Katwijk een begin gemaakt met de aanleg van de snelfietsroute tussen het NS-station in Cuijk en Nijmegen. Als alles volgens planning verloopt, kan het fietspad per 25 september 2020 worden opgesteld.

De afgelopen maanden werd al druk gewerkt aan de pijlers van de brug die Katwijk met Mook gaat verbinden. Aan de kant van Mook en Molenhoek is de snelfietsroute naar Nijmegen (via Malden) -ook bekend als het MaasWaalpad- al gereed. Nu is ook aan de zijde van Cuijk en Katwijk door de bouwcombinatie Züblin-HSM begonnen met de aanleg van de fietspaden.

Katwijk-Cuijk
Het fietspad tussen de Mariagaarde in Katwijk en Galberg in Cuijk is momenteel in uitvoering. De puinbaan is medio december 2019 gereed. In het eerste of tweede kwartaal van 2020 wordt het asfalt aangebracht. Ook het fietspad Everdineweerd-Mariagaarde in Katwijk wordt nu uitgevoerd (aanleveren zand). Ook hier zal het asfalt in het eerste of tweede kwartaal van 2020 worden aangebracht.
Voor het fietspad tussen de Botteliersdreef en de Galberg is het tracé inmiddels vrijgemaakt. De uitvoering van de puinbaan en asfaltverharding staan gepland voor het eerste kwartaal van 2020. De afzetting van de Galberg is nog niet definitief gepland.

Gefaseerde aanleg
Het asfalt wordt gefaseerd aangebracht. Eerst de onderlaag en in een later stadium de rode toplaag (toplaag en/of markeringen mogelijk in derde kwartaal). Het eerste kwartaal in 2020 zal er nog geen asfalt aangebracht worden. Het gaat hier om twee delen van de snelfietsroute. Het deel van de brug tot aan de Zadelmakersdreef wordt uitgevoerd door de bouwcombinatie Züblin-HSM. Het deel van de Zadelmakersdreef tot Smidstraat wordt door de gemeente aanbesteed. "Voor wat betreft het tweede deel het volgende. Aannemer BAM Infra Regionaal gaat het deel vanaf de Molenstraat tot aan de Botteliersdreef volgend jaar aanleggen. Een en ander loopt volgens planning en is voor eind juli 2020 gereed. Er lopen geen bezwaren, alleen is de start van uitvoering wat verlaat door een wat ingewikkeld aanbestedingsproces", laat een woordvoerder van de gemeente Cuijk weten.

Tijdwinst
Het MaasWaalPad moet fietsers tussen Cuijk en Nijmegen vanaf september 2020 een flinke tijdwinst opleveren. De huidige fietsroute over de A73-brug is 2,5 kilometer om. De keuze voor de fiets moet ook leiden tot minder volle treinen op de Maaslijn in de ochtendspits.

Meer berichten