Aanwonenden van de Zwarteweg in Milsbeek protesteren al jaren tegen de drukte op de Zwarteweg.
Aanwonenden van de Zwarteweg in Milsbeek protesteren al jaren tegen de drukte op de Zwarteweg. (Foto: Ingrid Driessen)

Bewoners Milsbeek praten mee over herinrichting Zwarteweg

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

MILSBEEK | De gemeente Gennep maakt werk van het verlagen van de verkeersdruk en het verhogen van de verkeersveiligheid op de Zwarteweg in Milsbeek. De lokale bevolking is nog niet enthousiast over de plannen. Een bepaald niet vlekkeloze presentatie nam vorige week maandagavond tijdens de informatieavond de onrust niet weg.

Door Jos Gröniger

Uitgerekend op de informatieavond over de herinrichting van de weg met meest langdurende verkeersdruk in de gemeente Gennep wekten de medewerkers van het ingehuurde ingenieursbedrijf de indruk de zaken niet voldoende voorbereid te hebben. Bewoners van de Zwarteweg hebben sinds de jaren tachtig dagelijks te maken met tientallen passerende vrachtwagens met zand en grint.

Maatregelen
Toch school er goed nieuws in de boodschap van de informatiebijeenkomst. Het college van B en W wil de Zwarteweg binnen en buiten de bebouwde kom herinrichten. Ter hoogte van de sportaccommodatie van SV Milsbeek wordt de weg verbreed en wordt een oversteekplaats met middengeleider aangelegd. Binnen de bebouwde kom wordt de weg ingericht als 30 kilometerzone, en worden fiets(suggestie)stroken aangelegd. De maatregelen in de kern van Milsbeek zijn tijdelijk. Het Gennepse college onderzoekt de aanleg van een verbindingsweg tussen Ringbaan en N271. De verkeersmaatregelen op de Zwarteweg tussen N271 en Ringbaan dienen zolang er nog vrachtverkeer over het traject komt.

Begrip
De aanwezigen gaven hun mening over de voorgestelde aanpassingen. Die waren positief vond wethouder Janine van Hulsteijn. "We gaan nu inventariseren en kijken welke maatregelen we kunnen treffen, zonder dat het afbreuk doet aan de doorstroming van het verkeer, en welke maatregelen na de aanleg van de verbindingsweg ook zinvol zijn." De wethouder toont begrip voor de onvrede. "Samen met betrokkenen zoeken naar oplossingen om de overlast tijdelijk te beperken."

Meer berichten