De N264 in Sint Hubert wordt opnieuw ingericht. (foto: SK-Media)
De N264 in Sint Hubert wordt opnieuw ingericht. (foto: SK-Media) (Foto: SK-Media.nl)

Denk online mee over herinrichting N264 in Sint Hubert

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

SINT HUBERT | Voor inwoners van Sint Hubert is mogelijk om tot en met 20 maart mee te denken over de herinrichting van de N264 in het dorp. Via een digitale kaart kan iedereen zijn ideeën en zorgen delen over de herinrichting van de weg.

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Mill en Sint Hubert aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de N264 in Sint Hubert. Om dit te bereiken is ervoor gekozen om de huidige weg opnieuw in te richten. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van langzaam verkeer zijn belangrijke aandachtspunten. Zo worden maatregelen getroffen om de rijsnelheid in de kern terug te brengen naar het wettelijk maximum van 50 km/uur, krijgen fietsers en voetgangers waar mogelijk meer ruimte en wordt het eenvoudiger om over te steken.

Herinrichting
De herinrichting van de N264 heeft inmiddels voor tweespalt in het dorp gezorgd. Zo zijn aanwonenden fel gekant tegen de plannen van de provincie, die de weg een upgrade wil geven met onder meer scheiding van stoep en fietspad en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur in het dorp zelf. "De ervaren verkeershinder gaat omlaag en de veiligheid omhoog", zegt Bart van Genugten van de provincie Noort-Brabant. Er komen veiligere, brede oversteekplaatsen voor fietsers en er komen extra zebrapaden. Op het gehele tracé in Sint Hubert komen extra bochten die bijdragen aan een lagere snelheid. Aanwonenden willen dat er een randweg komt. Volgens de provincie is de overlast door vrachtverkeer daarvoor niet groot genoeg.

Ontwerp
Het huidige ontwerp wordt verder uitgewerkt, zodat de weg in 2021 op de schop kan. Via de digitale kaart kan iedereen zijn ideeën en zorgen delen over de herinrichting van de weg. Denk hierbij aan geluid, trillingen en fijnstof. Maar ook over het gebruik van materiaalkeuze op en langs de weg. Tijdens de werksessies met de Werkgroep Kom Sint Hubert worden de suggesties besproken. "Er wordt dan een afweging gemaakt of uw idee een plek kan krijgen in de verdere uitwerking", aldus de provincie.
Meer informatie en digitale kaart zijn te vinden op www.brabant.nl/n264

Meer berichten