De Dijkskruin in Cuijk wordt, vanwege de vele hardrijders, opnieuw ingericht.
De Dijkskruin in Cuijk wordt, vanwege de vele hardrijders, opnieuw ingericht. (Foto: Martijn Schwillens)

Cuijk gaat de Dijkskruin opnieuw inrichten: snelheid eruit

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

CUIJK | De gemeente Cuijk gaat de Dijkskruin in de Heeswijkse Kampen opnieuw inrichten. Aanleiding zijn de vele klachten over hardrijders op de weg die de Eilanden en Cuijkse Tuinen met de Lavendel verbindt.

De maatregelen worden door de Wijkraad Heeswijkse Kampen aangekondigd in de wijkkrant. Bij de herinrichting gaat het om een zogeheten ‘optische wegversmalling’, waarbij kruispunten en zijstraten duidelijker zichtbaar worden. Dit moet het verkeer ertoe verleiden gas te minderen op de 30 kilometer-weg. Meer ingrijpende maatregelen zijn volgens de gemeente geen optie, omdat de Dijkskruin een ontsluitingsweg is die tweebaans moet blijven. Vanwege de vele zijstraten behoren versmallende obstakels (zoals op de Katwijkseweg in Cuijk) evenmin tot de mogelijkheden.

Bredere stoep
Verder zullen de voorzieningen voor voetgangers worden verbeterd (zoals een bredere stoep), omdat veel ouders hun kinderen langs deze weg naar basisschool De Waai en de naastgelegen opvang brengen.

Meer berichten