<p>De Maaslijn is nu nog een veelal enkelsporige spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen.</p>

De Maaslijn is nu nog een veelal enkelsporige spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen.

(Foto: De Maas Driehoek)

Opwaardering Maaslijn komt weer een stap dichterbij

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

BOXMEER/CUIJK/MOOK | De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) en het milieueffectrapport (MER) voor opwaardering van de Maaslijn ter inzage gelegd. 

Op de website www.prorail.nl/projecten/maaslijn zijn de plannen te bekijken. Hierin staan onder meer de voorziene maatregelen en effecten voor aanwonenden van de Maaslijn, zoals de aanleg van extra spoor, de bouw van een onderstation, aanpassingen of afsluitingen van overwegen in de buurt en meer. De Maaslijn (Nijmegen-Roermond en stations in Boxmeer, Vierlingsbeek, Cuijk en Mook-Molenhoek) is nu nog een enkelsporige spoorlijn. In de toekomst komt er op bepaalde tracés meer dubbelspoor. Ook wordt de lijn geëlektrificeerd.
Met de terinzagelegging is een volgende stap genomen richting de gewenste opwaardering. Inclusief zienswijzen en bewaren verwacht ProRail eind 2022/begin 2023 te starten met de eerste werkzaamheden.


Illustratie van de plannen voor de Maaslijn.

Meer berichten