<p>Een geluidswal naast de A73 bij Linden zou geluidsoverlast voor bewoners van het dorp moeten beperken.</p>

Een geluidswal naast de A73 bij Linden zou geluidsoverlast voor bewoners van het dorp moeten beperken.

(Foto: De Maas Driehoek)

Aanleg geluidswal naast A73 bij Linden en Vianen onzeker

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

VIANEN/LINDEN | Het is nog onduidelijk of er geluidswallen geplaatst gaan worden naast de A73 ter hoogte van Linden en Vianen. Een besluit hierover wordt door de gemeente Cuijk doorgeschoven naar de nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk, die pas na 1 januari 2022 begint. Afweging worden de hoge kosten tegenover het beperkt aantal woningen dat hiervan profiteert.

De gemeente Cuijk heeft een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar de realisatie van de geluidswallen. In Linden zouden 73 woningen profijt (meer dan 3 decibel reductie) hebben van de wallen, in Vianen tussen de acht en zestien woningen. De kosten zijn echter behoorlijk: 350.000 euro voor Linden en 525.000 euro in Vianen. De kosten kunnen mogelijk gereduceerd worden door zonnepanelen te plaatsen op de wallen. 

Geen verplichting
De gemeente benadrukt dat er geen wettelijke verplichting is voor de gemeente of Rijkswaterstaat om een dergelijke wal te realiseren. “De realisatie van een wal nabij Linden wordt op termijn meer kansrijk geacht dan nabij Vianen gelet op beschikbaarheid c.q. eigendom van de benodigde ondergrond”, aldus het Cuijkse college van B en W.
In 2012 werden plannen om hier geluidswallen te realiseren naar de prullenbak verwezen. De conclusie was toen: te duur. (MS)

Meer berichten