<p>De (lange) reconstructie van de N602 heeft geleid tot de nodige vragen bij het CDA.</p>

De (lange) reconstructie van de N602 heeft geleid tot de nodige vragen bij het CDA.

(Foto: Gemeente Land van Cuijk)

Zorgen bij CDA over lange duur en hoge kosten verbetering N602

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

SINT ANTHONIS/MILL | Bij het CDA in de gemeente Land van Cuijk zijn zorgen ontstaan over de lange duur en de kosten van de verbetering van de provinciale weg N602, die Sint Anthonis met Mill verbindt. “De informatie van de gemeente en gegeven interviews in de krant geven geen antwoord op belangrijke vragen”, stelt CDA-raadslid Arjan Breijer.

Breijer geeft aan dat bij inwoners en ondernemers veel vragen zijn over de aanleg van de N602. Hij heeft maar liefst veertien schriftelijke vragen opgesteld voor het nieuwe college van B en W. “Ik wil dat het college deze vragen dusdanig beantwoord dat iedereen die geen kennis heeft van de N602 een volledig antwoord krijgt dat zo te begrijpen is dat hij of zij daarna niet zelf nog stukken moet gaan opzoeken en nalezen om het antwoord te begrijpen”, zegt Breijer. ‘Als gemeente moeten we leren van de gemaakte fouten’Het raadslid hekelt de communicatie door de toenmalige gemeente Sint Anthonis over de verbetering van de provinciale weg. “Ik wil dat we als gemeente leren van gemaakte fouten, zodat in latere projecten niet dezelfde fouten weer gemaakt worden. Dat kan alleen als we eerlijk benoemen wat er is mis gegaan. Dat vergt een open houding en transparantie.”

Inzicht krijgen
Van Maas wordt nu verlangd dat zij de gemeenteraad inzicht geeft in waarom de reconstructie van de N602 zo lang duurt en het originele budget overschreden wordt. Ook wil Breijer weten wie de extra kosten van herstelwerkzaamheden en het meerwerk draagt, hoe het aanbestedingstraject is verlopen en of de aannemers die betrokken zijn bij de herinrichting van de N602 ook nieuwe projecten zijn toegewezen. “Hoe kan het dat er geen betere afstemming met overige werkzaamheden, zoals in Sint Hubert, heeft plaatsgevonden en waarom zijn er pas aanvullende maatregelen genomen tegen verkeersoverlast nadat er raadsleden om gevraagd hebben?”, vraagt Breijer zich af.
Ook wil hij weten welke lering het college van B en W zelf uit de reconstructie heeft getrokken.

Meer berichten