Plan N324 Grave-Oss: Soberder 'niet minder'

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
GRAVE - De provinciale weg van Oss naar Grave is aan vernieuwing toe. Daar is iedereen het over eens. Er wordt al jaren overgesproken. De oorspronkelijke plannen waren te duur en de provincie Noord-Brabant zag zich genoodzaakt fors te bezuinigen. Maar, verzekert projectleider Terry van Helvert: "De nieuwe plannen zijn niet minder dan wat er lag. Het uitgangspunt is meer aandacht voor veiligheid en een betere doorstroming."

Door Annelies Graafsma

[image=296909]

Hij vervolgt: "Een aantal kruispunten wordt vervangen door rotondes. Het agrarische verkeer blijft op de weg, maar er komen zijstroken waar het snel verkeer het langzaam verkeer kan passeren. En het deel van de provinciale weg in de gemeente Grave wordt 50 kilometerzone."

Meepraten
De raadszaal in Grave zit afgeladen vol als op dinsdag 6 januari uitleg wordt gegeven over de vernieuwde, versoberde plannen. Bij De Elft vervalt een afrit en in plaats van een tunnel bij de afslag Velp komt er een rotonde, het pompstation Tango moet verplaatst worden en bij de Elisabethstraat (Grave-Cuijk) komen stoplichten.
Leden van de klankbordgroep die eerder mochten meepraten over de tracé-ontwikkeling roeren zich. Ze voelen zich niet gekend: "Wat nu gepresenteerd wordt zijn andere plannen dan waar wij vier jaar geleden over spraken!" Martijn Kersten van Adviesbureau Kraften bestrijdt dit: "Ik ben betrokken geweest bij de besprekingen met de klankbordgroep, uw inbreng is meegenomen, maar we moesten bezuinigen."

[image=296908]

Discussie
Wethouder Erik Daandels (CDA) van de gemeente Grave moet alle zeilen bijzetten om de discussie ordelijk te laten verlopen. De spanning in de zaal stijgt en tot tweemaal toe moet de beoogde eindtijd een half uur verschoven worden. De irritatie is voelbaar, maar een oplossing lijkt er niet te zijn, tot Van Geest (raadslid VPGrave) een suggestie doet: "Vertraag de termijn van besluitvorming, neem twee maanden extra tijd om met betrokken mensen te praten zodat we mogelijk toch een breed gedragen besluit kunnen nemen", aldus Van Geest. Daandels zegt toe het voorstel te zullen bespreken in het college.
Meer berichten