Tegenvaller bij project Blauwstraat

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
OPLOO - Omdat er bij het bodemonderzoek verontreiniging is aangetroffen, zal dit stevige consequenties hebben voor de voorgenomen reconstructie van de Blauwstraat in Oploo. Dat heeft het college van de gemeente Sint Anthonis dinsdag bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

[image=305581]

Volgens de oorspronkelijke planning zou de herinrichting van het circa 1 km lange traject in juni beginnen en een aantal maanden in beslag nemen. Het plan, dat in Oploo breed wordt omarmd, voorzien in de ombouw van de betonnen herriebaan tot een groene dorpse weg. De gemeenteraad maakte in 2013 500.000 euro vrij voor de reconstructie en voor veiligheidsmaatregelen werd nog extra geld binnengehaald.

Vertraging
De aangetroffen verontreiniging (teer en minerale olie) is ondiep en heeft een groot oppervlak. Het vormt geen risico voor de gezondheid van mens of dier. De verontreinigde grond dient echter venruijderd te worden om de geplande werkzaamheden aan de Blauwstraat uit te kunnen voeren.
Deze vondst heeft consequenties. Enerzijds zorgt het voor een vertraging van het project en anderzijds brengt het venrvijderen van de verontreinigde grond kosten met zich mee. ln de komende tijd worden deze kosten inzichtelijk. Bij de provincie, tot 1993 eigenaar van de weg, wordt een overleg aangevraagd.
De leden van de werkgroep Herinrichting Blauwstraat zijn inmiddels ook door het college ingelicht. Met deze groep wordt op korte termijn een overleg ingepland.
Meer berichten