Gennep pleit voor doortrekking A77

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
GENNEP - Er wordt werk gemaakt van de door het CDA ingediende motie waarin het doortrekken van de snelweg A77 in westelijke richting bepleit wordt. De motie werd tijdens de behandeling op 22 juni aangenomen. De burgemeester van Gennep daarmee de opdracht gekregen om te gaan pleiten voor doortrekking van de A77 ter hoogte van het knooppunt Rijkevoort naar de A50.

[image=312183]

Het doel er van is om de kop van Noord-Limburg -in westelijke richting- beter te ontsluiten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met een motie van het CDA die daarom verzocht.
Volgens het CDA is een goede ontsluiting van essentieel belang voor burgers en bedrijven. De bereikbaarheid en doorstroming zullen toenemen en de overlast van (vracht)verkeer, door de –veelal kleine- kernen, wordt verminderd. Zeker nu bedrijventerrein 'De Brem' de komende jaren ontwikkeld gaat worden is een goede bereikbaarheid van groot belang. Daarnaast kan Gennep mogelijk aantrekkelijker worden als woongemeente, bereikbaarheid speelt een belangrijke rol bij de vestigingskeuze van mensen.

[image=312182]

Op 25 februari is er een samenwerkingsverband ondertekend tussen de Duitse gemeenten Goch en Weeze, een aantal gemeenten in het Land van Cuijk en de Top van Limburg (= Mook & Middelaar, Gennep en Bergen). Volgens het CDA in Gennep biedt dit samenwerkingsverband een uitgelezen kans om de krachten te bundelen, doortrekking van de A77 is voor veel gemeenten belangrijk. De burgemeester gaat het verzoek van de gemeenteraad nu bespreken met zijn collega's uit betreffende gemeenten, teneinde daarmee de doortrekking van de A77 op de provinciale en landelijke agenda te krijgen. De gemeenteraad is zich bewust van het feit dat het gaat om een langjarig traject.
Meer berichten