Dorpsraad Oploo: 'Blauwstraat aanpakken'

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
OPLOO – De Dorpsraad Oploo vindt dat de Blauwstraat dringend toe is aan groot onderhoud. Ze wordt hierin gesterkt door de uitkomst van een enquête onder aanwonenden, die duidelijk maakt dat de versleten weg voor veel geluids- en trillingsoverlast zorgt.

[image=231981]

Op het 1,2 km lange traject liggen 40 jaar oude betonplaten, vergelijkbaar met de provinciale weg N272 die dit voorjaar tussen Boxmeer en voorbij de Pannenkoekenhoeve wordt gerenoveerd en voorzien van stil asfalt. De dorpsraad pleit ervoor dat de Blauwstraat, die eigendom is van de gemeente Sint Anthonis, eveneens een nieuw wegdek krijgt.

Overlast
In het bijzonder tijdens de ochtend- en avondspits is er veel verkeer op deze verbinding tussen de N272 en de wegen naar Overloon en Deurne. Volgens verkeerstellingen passeren er op werkdagen enkele duizenden auto’s per etmaal, waaronder veel (zwaar) vrachtverkeer. Van de 38 gezinnen langs deze weg die hun formulier inleverden (84% respons) ondervinden 33 gezinnen (ernstige) geluidshinder van de weg (87%), terwijl 29 gezinnen (76%) last hebben van trillinghinder. Vooral de drie verkeersdrempels in het traject zorgen voor geluids- en trillingoverlast van (vracht)verkeer en motorgeluid bij het afremmen en optrekken. Door deze te vervangen door verkeerssluizen, kan volgens de dorpsraad en aanwonenden de overlast aanmerkelijk worden verminderd.
Opmerkelijk is dat 27 gezinnen (71%) last hebben van slaaphinder, waarbij 25 gezinnen geen raam aan de wegzijde kunnen openzetten om goed te kunnen slapen. Ook de aan de Blauwstraat gelegen school ondervindt hinder door verstoring van de lessen. “Als de provinciale weg straks stil asfalt heeft, zal het geluid van de Blauwstraat veel prominenter te horen zijn voor de aanwonenden. Dat gaat beslist tot klachten leiden”, zegt geluiddeskundige Stefan Roché. Hij adviseert de dorpsraad in deze kwestie.

Veiligheid
Op het traject mag nu deels 80 km worden gereden. De hele Blauwstraat als 50 km-zone inrichten, kan volgens de ondervraagden bijdragen aan het stiller maken van de weg. Bovendien wordt het dan veiliger voor kinderen van de basisschool. Kritiek is er verder op de beeldkwaliteit van de Blauwstraat, die een verouderde indruk maakt. Het onderhoud van de bermen en de heggen tussen de rijweg en fietspaden gebeurt soms zo laat, wat ten koste gaat van de veiligheid voor de schoolkinderen.
Een afvaardiging van de dorpsraad heeft de uitslag van de enquête recentelijk aangeboden bij de gemeente Sint Anthonis. Duidelijk is geworden dat voor onderhoud van de weg, die destijds werd overgenomen van de provincie, geen geld (meer) gereserveerd is. De dorpsraad stuurt nu aan op een gesprek met wethouder Wouter Bollen, die in het nieuwe college verkeer in zijn portefeuille heeft.
Voor de hele enquête zie www.dorpsraadoploo.nl.

Meer berichten