Groene varianten Mooks hart

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
MOOK - Het nieuwe Hart van Mook krijgt langzaam maar zeker gestalte. Afgelopen week presenteerden B en W van Mook en Middelaar en bureau MTD drie varianten voor de reconstructie van de Rijksweg N271 en de Groesbeekseweg in de kern van Mook.

Het plangebied voor de reconstructie N271 in de kom van Mook wordt van af de rotonde bij het raadhuis in zuidelijke richting begrensd door de Prinses Beatrixstraat. Ook een deel van de Groesbeekseweg valt in het gebied.

[image=239511]

De reconstructie van de N271 in de kom van Mook beslaat het wegvlak tussen de Beatrixstraat aan de zuidzijde en de tot aan de rotonde. In alle drie voorliggende varianten is groen prominent aanwezig. Daarnaast wordt het Raadhuisplein als dorpsplein een schakel tussen Groesbeekseweg en Maaskade. De Groesbeekseweg wordt onder handen genomen zodat deze straks past in de ontstane sfeer die in de verschillende varianten geschetst wordt.
In variant 1A heeft de Rijksweg twee rijbanen met aanliggende fietsstroken. De weghelften worden gescheiden door een middenberm met een verspringend lint van bomen. Aan weerszijden is ruimte voor een trottoir. Variant 1B schetst een wegprofiel met vrijliggende fietspaden, waardoor een middenberm smaller wordt en het trottoir aan de zijde van de Groesbeekseweg vervalt.
Variant 2 doet het minst ingreep op de huidige situatie. Het wegprofiel wordt minimaal aangepast, maar wel worden de bushaltes verschoven ten opzichte van elkaar. Op deze wijze kan de laanbomenstructuur aan beide wegzijden zo compleet mogelijk worden gerealiseerd. De fietsstroken blijven los van de rijbaan. De wegbreedte wordt maximaal zes meter. Ook is er meer ruimte voor een trottoir.
De plannen kunnen tot en met 9 april worden ingezien in het gemeentehuis in Mook. De gemeenteraad neemt in juni een besluit over de variant. Medio 2014 kan gestart worden.
Meer informatie op www.mookenmiddelaar.nl/internet/nieuwsberichten_3971/item/inspraakavond-herinrichting-n-271-te-mook-van-12-maart-jl_15917.html.
Meer berichten