Pilots openbaar vervoer in Land van Cuijk

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
LAND VAN CUIJK - In het Land van Cuijk worden in de loop van 2014 een drietal pilots opgestart om ook in de kleine kernen het openbaar vervoer (OV) goed bereikbaar te houden voor iedereen. “Deze pilots vormen hiervoor wellicht duurzame oplossingen”, aldus Arthur Baudet namens het Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant (GR-KCV).

[image=266307]

Het GR-KCV beslaat in totaal dertien gemeenten in Noordoost-Brabant. Toch is gekozen om de pilots - onder de noemer ‘Mobilteit voor iedereen’ - in het Land van Cuijk te starten. “We werken met een wetenschappelijke benadering van de problemen”, legt Baudet uit. “Het Land van Cuijk is een redelijk gesloten gebied en goed te overzien. Als een pilot succesvol blijkt te zijn, worden ze natuurlijk ook voor de rest van Brabant uitgewerkt.”
Aanvullend: "Met deze pilots spelen we in op de toekomst. Vergrijzing, bevolkingskrimp en de terugtrekkende beweging van het openbaar vervoer zijn ontwikkelingen die zich niet alleen in het Land van Cuijk afspelen. Zo'n pilot in Vianen zal met veel interesse gevolgd worden in bijvoorbeeld Keldonk en Ziekenhuis Bernhoven zal zeker willen weten of de pilot van het Maasziekenhuis in Beugen oplossingen biedt. In de loop van 2015 zal blijken of de pilots succesvol zijn."

Pilot 1: Vianen
Het Cuijkse kerkdorp Vianen is op dit moment ontstoken van regulier openbaar vervoer. “Samen met de dorpsraad gaan we kijken of een soort van ‘vervoerspool’ kan worden opgezet, waarbij dorpsbewoners elkaar, tegen een kleine vergoeding, naar bijvoorbeeld het station of centrum van Cuijk brengen”, vervolgt Baudet.

Pilot 2: Sint Hubert
In Sint Hubert maken veel mensen, deels uit een gebrek aan informatie en kennis van de OV-chipkaart, geen of nauwelijks gebruik van de bus. Baudet: “Dit probleem kan wellicht worden opgelost door een mobiliteitsconsulent aan te stellen die lokaal mensen ondersteuning biedt.”

[image=266306]

Pilot 3: Maasziekenhuis
Op dit moment wordt het Maasziekenhuis door veel (regio)taxi’s en (buurt)bussen aangedaan. “Deze pilot richt zich vooral op de mogelijkheden om het vervoer en dus de piekmomenten beter te spreiden en kosten dus te reduceren”, besluit Baudet.
Meer berichten