LOF wil fietsers door Beugen, niet langs dijk

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
BEUGEN - De LOF-fractie in de gemeente Boxmeer wil ‘een gerichte aanpak’ voor de fietsroutes tussen Boxmeer en Oeffelt. LOF constateert dat steeds meer fietsers kiezen voor een alternatieve route over de Maasdijk in plaats van gebruik te maken van de snelfietsroute door Beugen.

[image=230075]

Raadslid Gérard Kusters wil van het college van B en W weten of de gemeente Boxmeer ‘op de hoogte is dat veel fietsers, met name schoolgaande jeugd, gebruik maken van een alternatieve route’. “En dat dit een aantal zeer gevaarlijke verkeersituaties met zich meebrengt?”, vraagt Kusters. Hij doelt hiermee op de oversteek bij het Tango-tankstation in Beugen en de oversteek over de Veerweg bij Oeffelt. “Dit vraagt om een gerichte aanpak. Enerzijds door de verkeersveiligheid bij de oversteekpunten te verbeteren en anderzijds door het bevorderen van de bestaande fietsroute (door Beugen) en het ontmoedigen (door het nemen van verkeersmaatregelen) van de alternatieve route langs de Maasdijk.”

Veranderde situatie
"Het fietsverkeer tussen Oeffelt en Boxmeer gebruikt van oudsher de route door Beugen. Onlangs is dit traject in de kom van Beugen ingericht als een heuse fietsstraat. Bijna tegelijkertijd werd de fiets- en wandelroute over de Maasdijk gerealiseerd. Nu doet zich het fenomeen voor dat de laatste route steeds meer als alternatieve route wordt gebruikt door de schooljeugd", leidt Kusters zijn verhaal in. "Wil het college deze verkeersgevaarlijke situaties spoedig beoordelen en oplossingen creëren zodat deze gevaarlijke situaties zich niet of nauwelijks nog (kunnen) voordoen en de raad daarover informeren?"
Meer berichten