Uitstel herinrichting en onderhoud Boskantseweg

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
SINT-OEDENRODE - Voor 2014 staat de herinrichting en het onderhoud van de Boskantseweg op het programma.

[image=261856]
Boskantseweg. De populieren worden na de herinrichting vervangen door eiken.

Per 1 januari 2007 is het feitelijk beheer van de Boskantseweg vanuit de provincie overgedragen aan de gemeente. Voor komend jaar staan de werkzaamheden gepland.
Het fietspad langs deze weg bestaat uit betonelementen. Deze worden op veel plaatsen omhoog gedrukt door boomwortels. Het plan is om deze bomen, populieren, te verwijderen en het beton te vervangen door asfalt. De gemeente hoopt hiervoor een extra bijdrage van de provincie te ontvangen. Een alternatief is om een deel van de betonelementen te vervangen, dan gaat het om ongeveer een derde deel van het fietspad. Ook dan verdwijnen de aanwezige populieren. Er komen eikenbomen voor in de plaats.

Weg
Het wegdek van de Boskantseweg bestaat uit teerhoudend asfalt. Afvoer hiervan is een kostbare aangelegenheid, maar als dit voor eind 2015 gebeurt dan draagt de provincie deze lasten. Er zijn verschillende varianten voor de renovatie van het wegdek, het beste is om alles eruit te halen tot op de puinverharding.
De kosten worden geraamd op € 1.300.000,- die deels gedekt worden uit het wegenfonds. Wethouders Dekkers gaat de raad voorstellen het project door te schuiven naar 2015.

[image=261857]
Fietspad. Boomwortels drukken de betonelementen omhoog.
Meer berichten