Dorpsraad: ‘Tracé ver van komgrens’

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
HAPS – Om in de kern Haps geen last te krijgen van verkeerslawaai en uitlaatgassen moet volgens de dorpsraad Haps de weg zover als enigszins mogelijk van de bebouwde kom af liggen.

“Benut de maximale marge van 100 meter of meer om de leefbaarheid van de mensen te waarborgen”, stelde woordvoerder Wygard Braspenning op de informatieavond over de randweg in Haps.

[image=202922]

Braspenning wees de aanwezigen er met klem op dat bij de keuze van het tracé ook de overwegende windrichting (zuid-west) en windsterkte betrokken moeten worden omdat geluids- en stankoverlast (fijnstof) op de loer liggen. Hij memoreerde aan de situatie bij Uden, waar nu blijkt dat de tien jaar geleden aangelegde randweg te dicht bij een nieuwe woonwijk ligt. Namens de dorpsraad wees hij ook op het risico van sluiproutes. Door nu te kiezen voor een integrale aanpak, ook als deze nu wat duurder uitpakt, worden toekomstige uitwassen vermeden. “Regeren is vooruitzien”, sprak Braspenning.

‘Ingesnoerd’
Zowel bij tracé 3 (zuidelijk) als tracé 4 (noordelijk) wordt meer gebruik gemaakt van bestaande wegen om de verkeersdruk in het centrum van Haps terug te dringen, maar in beide gevallen wordt de bebouwde kom zeer dicht benaderd. Een van de inwoners merkte op dat het dorp bij de keuze voor tracé 3 of 4 dreigt te worden ‘ingesnoerd’. De noordelijke randweg zou door het Hapse bos en de bufferzone van het bedrijvenpark Laarakker (dassengebied) voeren, maakt twee fietstunnels nodig (Beerseweg en Kalkhofseweg) terwijl de weg ter hoogte van de Kalkhofseweg als 50 km-zone moet worden ingericht. Een noordelijke randweg zou ook toekomstige woningbouw in Haps kunnen belemmeren. “Als er uitbreiding komt, dan zal het meer in noordelijke richting zijn dan naar het zuiden”, sprak wethouder Stoffels. “Er zijn tracés waarvan mensen zeggen; dan gaat Haps op slot”, was zijn veelzeggende aanvulling.

Meer berichten