Randweg Haps: werkgroep hoopt op tracé 1

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
HAPS - De Werkgroep N264 uit Haps hoopt dat de Cuijkse gemeenteraad op 26 maart kiest voor tracé 1, het meest buiten het dorpskern gelegen tracé van de twee zuidelijke varianten voor de nieuwe Randweg Haps. “Vooropgesteld, we zijn blij dat het college heeft gekozen voor een tracé buiten de bebouwde kom”, vertelt Wygerd Braspenning van de Werkgroep N264, “maar we hopen dat de raad bij de uiteindelijke keuze ook oog heeft voor de mogelijke stank, vervuiling en het lawaai.”

“Op basis van de kosten en de kille cijfers lijkt er weinig verschil te zitten tussen tracé 1 en 2, maar voor de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van de Randweg zou het het beste zijn als deze zo ver mogelijk van de bebouwde kom (tracé 1) komt te liggen”, vertelt Braspenning in De Maas Driehoek van dinsdag 21 februari.

[image=204508]

Tracé 1
De meest zuidelijke van de lus rond Haps (tracé 1), zou de verbinding vormen tussen de aan te leggen rotondes bij het bedrijvenpark Laarakker en aan de Zoetsmeerweg. Bij de Lokkantseweg zou een fietstunnel komen. Naast doorsnijding van het landschap (o.a. de ecologische verbindingszone Duits lijntje) zou dat ook gebeuren bij een negental huiskavels in dit gebied.

Tracé 2
Dit tracé, ook zuidelijk van Haps maar iets dichter bij de dorpskern, is gedacht als verbinding tussen de rotondes aan de Oeffeltseweg en Zoetsmeerweg. Het aantal doorsnijdingen van huiskavels is hier geringer dan bij Tracé 1, maar wel wordt bij deze variant de buurtschap Putselaar van het dorp (deels) 'afgesneden'.

'Uitdaging'
Zowel bij tracé 1 als 2 wordt de beoogde ontlasting van het aantal voertuigen door het centrum van Haps teruggedrongen van de huidige 10.000 per etmaal naar ruim 2.000 in 2025. "Die verkeersintensiteit ligt aan de onaantrekkelijkheid van de sluiproutes. Daar ligt voor de gemeente dus een mooie uitdaging", besluit Braspenning.
Meer berichten