Randweg Haps: 'Motie is vrijbrief tracé 2'

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
CUIJK - “Ik heb de mail van de provincie gelezen alsof de Randweg ons wel eens door de vingers zou kunnen glippen.” Met die woorden nam VVD-fractielid Rob Gertsen vorige week maandag tijdens de raadsdiscussie over de Randweg Haps een voorschot op de later aangenomen ‘Motie Vangnet’, waarmee voor de provincie Noord-Brabant de weg werd geplaveid om te kiezen voor tracé 2.

[image=210559]

Want als vorige week al iets duidelijk werd, dan is het dat de raad weigerde om wethouder Stoffels met een duidelijke boodschap naar het provinciehuis in Den Bosch te sturen. Een kleine meerderheid van 10-9 stemde voor tracé 1 (die het verst van de dorpskern komt te liggen, red.). Maar nadat Stoffels nogmaals verwees naar de e-mail van de provincie - waarin staat dat bij de keuze voor tracé 1 ‘het omleggen van Haps daalt qua prioritering’ - werd tijdens de pauze door de fracties nog snel gewerkt aan de Motie Vangnet. “De mail van de provincie was ongekend en ongepast”, vond raadslid Asbroek (D66) tijdens de raadsvergadering. “We moeten de uitdaging met de provincie aangaan”, sprak Siroen (PLC) strijdbaar. Woorden met weinig gewicht, naar nu blijkt, want in plaats van een signaal af te geven richting de provincie, stemden 17 van de 19 raadsleden (inclusief PLC en D66) in met de motie.
Hierdoor wacht Stoffels nu een oneerlijke strijd met gedeputeerde Van Heugten, die door de raad zelf de wapens wordt aangereikt om tracé 2 erdoor te drukken. Die mening is ook de werkgroep N264 (voorstander tracé 1) in Haps toegedaan. “In eerste instantie overheerste de blijdschap, omdat de raad zich gevoelig toonde voor de leefbaarheid, welzijn en gezondheid”, aldus woordvoerder Wygard Braspenning. “Maar na het horen van de motie was duidelijk: dan wordt het dus tracé twee! Die vrijbrief heeft Stoffels nu. De gemeenteraad had niet angstig moeten zijn, maar vol voor tracé 1 moeten gaan!”
Meer berichten