Cuijk: 'Provincie heroverweeg tracékeuze'

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
HAPS/'S-HERTOGENBOSCH - De gemeente Cuijk heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gevraagd de keuze voor tracé 2 (dichtst bij de dorpskern Haps, red.) te heroverwegen. Dat blijkt uit een brief namens B en W aan gedeputeerde Van Heugten. Het Cuijkse college is bereid om de gemeenteraad te laten kiezen om het financieel verschil tussen beide varianten - geschat op drie miljoen euro - door de gemeente zelf te laten betalen.

[image=204391]

In de brief schrijft de gemeente Cuijk onder andere dat "beide varianten passen binnen de door de provincie en gemeente gestelde kaders (het provinciale begrotingsbedrag wordt niet overschreden). Ook is vanuit de gemeente tijdens de ambtelijke overleggen (28 maart, 3 en 10 april jl.) aangegeven dat variant 1 geoptimaliseerd zou kunnen worden zodat de kosteneffectiviteit van die variant verhoogd wordt en er mogelijk andere knelpunten ten opzichte van de provinciale analyse en voorkeursvariant 2 zouden kunnen worden verkleind (korter traject e.d.)". Verder is te lezen dat "ons college bereid is de Cuijkse gemeenteraad voor te leggen of een eventueel financieel verschil (thans geraamd op circa 3 miljoen euro) tussen beide varianten voor rekening van de gemeente kan komen".

Heroverwegen
Het Cuijkse college besluit de brief met de vraag "het eerdere besluit van ... Gedeputeerde Staten, om variant 2 te gaan realiseren in plaats van de gemeentelijke voorkeursvariant 1, te heroverwegen en daarbij het genomen besluit van onze gemeenteraad en het gemeentelijke voorstel nadrukkelijk te betrekken".
Meer berichten