Veilige oversteek voor inwoners Sint Hubert

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
SINT HUBERT - Voetgangers in Sint Hubert kunnen ter hoogte van de Lange Schoolstraat veiliger de N264 oversteken. Attentieborden met knipperbollen zorgen er voor dat de oversteekplaats beter zichtbaar is voor het verkeer. Het kruispunt werd door de werkgroep N264 in het Zwartboek al aangemerkt als een knelpunt, omdat hier veel kinderen hun oversteek naar school maken.

[image=78425]

Enige tijd geleden werd er al een zebrapad aangelegd op de kruising Lange Schoolstraat-N264. Maar door de hoeveelheid verkeer (ook vrachtverkeer) op de provinciale weg was dit nog niet voldoende en was de oversteekbaarheid nog te beperkt. Door de attentieborden wordt het drukke verkeer nu gewaarschuwd en kunnen voetgangers veiliger hun oversteek maken.

Oplossingen
Ook de verkeersbrigadiers zijn blij met het waarschuwingssysteem. Deze vrijwilligers kunnen bij het overzetten van de kinderen het systeem zelf inschakelen. Zo worden ze optimaal ondersteund bij hun werkzaamheden voor en na schooltijd.
Door de werkgroep N264 is het Zwartboek opgesteld om verschillende verkeersonveilige situaties op de N264 binnen de bebouwde kom van Sint Hubert inzichtelijk te maken. In 2010 heeft bureau AdViN in opdracht van de provincie een onderzoek uitgevoerd met als doel mogelijke knelpunten en eventuele maatregelen in kaart te brengen.
Omdat een groot deel van deze problemen niet direct op te lossen is, is er ook gekeken naar de korte termijnresultaten die gecombineerd konden worden met de onderhoudswerkzaamheden aan de N264, die in 2011 al plaatsvonden. De kruising N264 met de Lange Schoolstraat was hiervan een voorbeeld.

Meer berichten