Gemeente Cuijk pakt fietsenproblematiek aan

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
CUIJK - Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk hebben het Handhavingsplan Fietsparkeren Cuijk vastgesteld. In deze notitie is bepaald hoe de gemeente Cuijk wil komen tot een efficiënte en juridisch juiste manier van handhaving en beheer van verkeerd geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken, in het stationsgebied en winkelcentrum De Maasburg in Cuijk.

[image=227483]

Zowel in het stationsgebied als in winkelcentrum De Maasburg worden geregeld verkeerd geparkeerde fietsen aangetroffen die overlast veroorzaken. Het gaat dan om fietsen die buiten de daarvoor bestemde rekken zijn geplaatst, om fietswrakken en zogenaamde ‘weesfietsen’ (fietsen die langer dan 4 weken geparkeerd staan). Deze fietsen staan in de weg, zorgen voor verrommeling of houden plekken onnodig bezet. Bovendien vergroten ze de kans op fietsendiefstal en vandalisme. Om de overlast tegen te gaan, heeft het college besloten om het stationsgebied en het gebied rond winkelcentrum De Maasburg aan te wijzen als gebieden waar extra toezicht zal worden gehouden op het fietsparkeren. Het gaat hierbij ook om bromfietsen, scooters etc.

Waarschuwingsperiode
Vanaf december 2012 wordt gestart met het extra toezicht. Gedurende de eerste maand wordt er alleen gewaarschuwd wanneer wordt geconstateerd dat fietsen fout staan geparkeerd. Van weesfietsen wordt nagegaan of de parkeertermijn van vier weken is overschreden.

[image=227484]

Verwijderen
Vanaf januari 2013 kunnen fietsen daadwerkelijk worden verwijderd. Wanneer wordt geconstateerd dat er sprake is van een verkeerd geparkeerde fiets, een weesfiets of een fietswrak, worden deze fietsen voorzien van een label met daarop een waarschuwing en een begunstigingstermijn van 1 dag. Hiermee krijgen de eigenaren/gebruikers van de betreffende fietsen 24 uur de kans om hun overlast veroorzakende fiets zelf op een juiste manier te parkeren of te verwijderen. Wanneer dit niet binnen 24 uur is gebeurd, zullen de fietsen worden verwijderd. Deze worden dan naar de gemeentewerf gebracht, waar ze tegen betaling van € 20,- (opslagkosten) door de eigenaar kunnen worden opgehaald na het tonen van het legitimatiebewijs en het ondertekenen van een registratieformulier. Niet opgehaalde fietsen worden indien mogelijk na 13 weken verkocht.

Positieve effecten
Met deze aanpak wil de gemeente Cuijk niet alleen een einde maken aan de overlast die wordt veroorzaakt door de verkeerd geparkeerde fietsen. Ook kan op deze manier de bestaande stallingscapaciteit beter worden benut, kunnen vandalisme en fietsendiefstal beter worden bestreden en wordt gezorgd voor meer sociale veiligheid en een betere bereikbaarheid van het station en winkelcentrum De Maasburg.
Meer berichten