Actie SP voor verdubbeling Maaslijn

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
BOXMEER/MOOK - De Limburgse SP-fractie in de Provinciale Staten heeft eind mei, in samenwerking met alle SP-afdelingen gelegen aan de zogenaamde Maaslijn van Roermond tot en met Nijmegen, een enquête gehouden naar aanleiding van klachten over de toegenomen drukte op deze spoorverbinding.

[image=216927]

De resultaten van dit onderzoek zijn aangeboden aan gedeputeerde Van der Broeck en directeur De Beer van Veolia. De resultaten van de enquête waren helder. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat een meerderheid van de reizigers de drukte een probleem vindt.
Tweederde van de reizigers op de Maaslijn vindt dat er te weinig zitplaatsen in de treinen van Veolia zijn. Ruim de helft van de ondervraagde reizigers vindt dit een probleem. Door de drukte maakt bijna 1/3e van de reizigers regelmatig gebruik van een alternatieve reisroute of een alternatief vervoersmiddel.

Structureel
De uitslag van de enquête ondersteunt de analyse van de SP dat spoorverdubbeling de enige manier is om de problemen op de Maaslijn structureel op te lossen. Door het spoor te verdubbelen kunnen er meer treinen rijden, is het gemakkelijker om sneltreinen te laten rijden en wordt voorkomen dat één vertraagde trein de dienstregeling voor uren in de war schopt.

Handtekeningenactie
Gedeputeerde Van der Broeck onderkent inmiddels het probleem. Hij heeft de conclusies van het SP rapport overgenomen en heeft aangegeven dat hij in Den Haag gaat pleiten voor verdubbeling van dit spoortraject. De SP gaat de gedeputeerde Van der Broeck in zijn streven ondersteunen door handtekeningen van reizigers op te halen. "Doel is om de verdubbeling van de Maaslijn hoog op de agenda te laten staan. We gaan hiervoor in de week van 1 tot 6 oktober op alle stations van Roermond tot Nijmegen de reizigers vragen om dit met een handtekening te ondersteunen", aldus de SP.
Meer berichten