Mobiliteitsvraagstuk bij ZorgSchakel Sint Hubert

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
SINT HUBERT | De werkgroep Mobiliteit Sint Hubert blijft bestaan maar valt binnenkort onder de vereniging ZorgSchakel Sint Hubert. Om de activiteiten van de werkgroep Mobiliteit te borgen, zowel in werkzaamheden als in financiële zin, ligt het voor de hand om die te delen met de ZorgSchakel Sint Hubert.

Het doel om het openbaar vervoer onder de aandacht te brengen en het gebruik te stimuleren sluit nauw aan bij de doelstelling van de ZorgSchakel Sint Hubert. De ZorgSchakel wil graag de inwoners van Sint Hubert met een hulpvraag ondersteunen. Zij organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Openbaar vervoer kan daar een belangrijke rol in spelen.
Hulp bij het aanvragen van een OV-chipkaart of informatie over busritten van en naar Sint Hubert is nog steeds mogelijk via telefoonnummer 06-189 311 53. Daarnaast biedt de website 'StHubert.nu' achtergrond informatie over openbaar vervoer. De mensen van de werkgroep Mobiliteit Sint Hubert blijven reizigers op dezelfde manier van informatie voorzien.

[image=256983]
Meer berichten