Fietspad Beers 'wel donker, niet gevaarlijk'

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
BEERS | In Beers is grote onvrede ontstaan nu door het weghalen van lantaarnpalen langs de provinciale weg tussen Cuijk en Grave de verlichting op het naastgelegen fietspad grotendeels is weggevallen. "Moeten scholieren in de winter over een donker fietspad naar school?", stelt Chris van Alem in een boze brief aan de gemeente.

[image=315840]

"Het besluit om de lantaarnpalen weg te halen is genomen zonder de Dorpsraad te informeren", schrijft Van Alem namens vele Beersenaren aan alle leden van de Commissie Burger van de gemeente Cuijk. "Van de ene op de andere dag waren de palen weg. Dat is niet de beste manier van besturen, als je graag burgerparticipatie wil. Daarom heeft het weghalen veel boosheid veroorzaakt. Dat blijkt uit het snel oplopend aantal protesthandtekeningen die u (college van B en W, red.) binnenkort krijgt aangeboden."
Hij vervolgt: "Niemand begrijpt de maatregelen. Het fietspad langs de N321 is destijds aangelegd als alternatief voor de druk bereden onveilige Beerseweg. Hoe verzin je het dan om daar letterlijk de stekker uit te trekken?"

'Niet gevaarlijk'
Wethouder Gerard Stoffels (ABC) laat weten dat het geen gemeentelijk fietspad betreft en de gemeente niet van plan is om extra verlichting aan te leggen. "Gevaarlijk is het fietspad zeker niet. Bij de aansluitingen met andere wegen staat wel verlichting en op het fietspad mogen geen auto's komen", weet Stoffels. "Het vraagt wat gewenning van gebruikers, maar de situatie in Beers wijkt niet af van die op andere plekken in het buitengebied."

Schriftelijke vragen
De Cuijkse CDA-fractie haakt in op de protesten en raadslid Marcel Thijssen wil van het college van B en W weten of zij op de hoogte was van de plannen van de provincie Noord-Brabant om de verlichting langs de N321 te verwijderen. Tevens wil Thijssen weten wat het gemeentelijk beleid is met betrekking tot verlichting van fietspaden.
Meer berichten