Meerwaarde openstelling tunneltje Vianen-Cuijk voor auto's 'miniem'.
Meerwaarde openstelling tunneltje Vianen-Cuijk voor auto's 'miniem'.

Meerwaarde openstelling fietstunneltje Cuijk-Vianen 'miniem'

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

VIANEN/CUIJK | Er zijn afdoende alternatieven voor automobilisten om van Vianen in Cuijk te komen. Dat concludeerde Adviesbureau VAZN al in 2011. Die onderbouwing is voor het Cuijkse college van B en W reden om af te zien om de fietstunnel aan de Beverstraat tussen Vianen en Cuijk open te stellen voor automobilisten.

"De meerwaarde van een openstelling is miniem en heeft tevens een ongewenste inbreuk op de kwaliteit van de fiets- c.q. wandelroute. Voor het autoverkeer zijn er voldoende volwaardige (oost-west) alternatieven, voor het fietsverkeer zijn deze alternatieven er minder en voor voetgangers is er geen volwaardig alternatief", luidt de uitleg van B en W, dat de conclusies van VAZN overneemt. Tijdens de begrotingsbehandeling in november kwam de VVD met een voorstel om het tunneltje open te stellen voor autoverkeer.

Meer berichten