Illustratie van maatregelen die per 2020 operatief moeten zijn op de Maaslijn.
Illustratie van maatregelen die per 2020 operatief moeten zijn op de Maaslijn.

Werken aan een 'betrouwbaardere' Maaslijn per 2020

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

CUIJK | ProRail en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben afgelopen woensdag tijdens een publieke bijeenkomst in de raadszaal van de gemeente Cuijk plannen voor de Maaslijn ontvouwd. Doelstelling van de 'upgrading' - totale kosten circa 164 miljoen euro - is het creëren van een snellere, stillere en betrouwbaardere spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen. Goed nieuws voor reizigers, maar aanwonenden kennen angst voor een toename van de overlast.

Ga er maar eens aanstaan: uitleggen waarom meer dan 160 miljoen euro geïnvesteerd moet worden in 86 kilometer spoorlijn om daarmee anderhalve minuut tijdswinst te boeken om met de trein vanuit Cuijk naar Nijmegen te komen. Gaston Graaf, projectleider openbaar vervoer van de provincie Limburg, deed het toch. "Want het gaat natuurlijk niet alleen om eventuele tijdswinst, het gaat er vooral om om de lijn betrouwbaarder te maken", legt hij uit. "Sinds Veolia op de Maaslijn rijdt, zijn er wel wat verbeteringen doorgevoerd, maar is vooral ook de populariteit van de spoorlijn gegroeid. Er zijn te weinig zitplaatsen en de hoeveelheid treinen dat kan rijden op de lijn is beperkt."

Kwetsbaar
Graaf vervolgt: "In verband met het enkelspoor is de dienstregeling op de Maaslijn kwetsbaar. Bij een vertraging of storing moeten treinen op elkaar wachten en die vertraging kan niet meer ingelopen worden. Bovendien vertrekken treinen hierdoor ook weer later en loop je qua verstoorde dienstregeling soms uren achtereen achter de feiten aan. Door de aanpassingen die we gaan doorvoeren, moet dat na 2020 verleden tijd zijn. Bovendien kan vier minuten op de afstand Nijmegen-Roermond of anderhalve minuut op Cuijk-Nijmegen een heleboel verschil maken als je een overstaptijd hebt van een paar minuten. Tussen nu en 2020 zullen versnellingsmaatregelen worden genomen, wordt de lijn volledig geëlektrificeerd, zal Arriva treinen met meer zitplaatsen laten rijden en krijgt het dorp Grubbenvorst (gelegen tussen Venlo en Venray, red.) een treinstation."

Versnellingsmaatregelen
Behalve elektrificatie van de spoorlijn worden ook tal van versnellingsmaatregelen ondernomen. Zo komt ten noorden van station Cuijk zo'n 700 meter aan dubbelspoor. Ten zuiden van Vierlingsbeek zal eveneens 2,5 kilometer dubbelspoor worden aangelegd en hetzelfde gaat gebeuren bij Venray en Reuver (ieder vijf kilometer). Tevens zullen een aantal wissels worden aangelegd en een aantal bochten worden aangepast, zodat treinen hogere snelheden kunnen bereiken. Aanvullende maatregelen zijn de aanpassing van enkele overwegen (uit veiligheidsoogpunt) en het verplaatsen van seinen.

Overlast I
De zestigtal belangstellenden in de raadzaal - veelal aanwonenden van de spoorlijn - hoorden het verhaal van Graaf aanvankelijk zwijgend aan, maar uitten bij de vragenronde alsnog hun vrees dat door de upgrading van de Maaslijn in de toekomst de overlast zal toenemen. Graaf draaide de rollen echter om: "Op dit moment rijden er dieseltreinen, die overlast veroorzaken door de fijnstof die zij uitstoten en meer geluid maken dan elektrische treinen. Bovendien is elektrisch rijden ook een stuk goedkoper dan rijden op diesel."
Voor de elektrificatie van de Maaslijn moeten negen zogeheten 'onderstations' worden aangelegd om de spanning op de kabels voldoende op peil te houden. Vier van in totaal negen 'onderstations' komen in Mook, Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. In sommige gevallen is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Overlast II
Vrees dat door de 'betere lijn' meer goederentreinen gaan rijden, kon Graaf echter niet wegnemen. "Meer goederentreinen laten rijden is niet de inzet van alle maatregelen. Sowieso omdat de capaciteit op de lijn door de maatregelen slechts een beetje omhoog kan door een extra trein in de daluren en één in de spits. Maar als ProRail 's nachts meer goederentreinen wil laten rijden, dan kan dat wel. Daarin zijn de provincies of tien gemeenten aan de Maaslijn geen partij, maar er gelden natuurlijk altijd de wettelijke milieu- en geluidsnormen."
In de loop van dit jaar zal ook een Milieu Effect Rapportage (MER) worden uitgevoerd om onder andere veiligheid, geluid, trillingen en fijnstof te meten. De provincie Limburg houdt rekening met meerdere bezwaren en een uitspraak van de Raad van State eind 2017. Begin 2018 moet begonnen worden met de bouw en die aanpassingen aan de spoorlijn moeten per 2020 klaar zijn.

Meer berichten