Landbouw- en snelverkeer worden binnenkort gesplitst op de N271 bij Gennep.
Landbouw- en snelverkeer worden binnenkort gesplitst op de N271 bij Gennep.

N271 bij Gennep wordt snel aangepakt

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

GENNEP | De provinciale weg N271 bij Gennep wordt snel veiliger gemaakt. Vanaf 15 februari wordt de weg tijdelijk aangepast. Op dit wegvak wordt de autoweg (100 km/uur) met in iedere richting twee rijstroken omgebouwd naar een gebiedsontsluitingsweg, met in iedere richting één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer (80 km/uur) en één rijstrook voor landbouwverkeer en hulpdiensten.

Na ongeveer een half jaar worden de maatregelen met alle betrokkenen waaronder de gemeente Gennep, transport- en landbouwsector en overige stakeholders geëvalueerd. Dat heeft gedeputeerde Eric Geurts van Mobiliteit maandag toegezegd aan burgemeester Peter de Koning van de gemeente Gennep.

Splitsing verkeer
Vanaf maandag 15 februari wordt de N271 ter hoogte van Gennep en Heijen anders ingericht. In beide richtingen worden de rijstroken opgesplitst met een barrier (stalen vangrail). De linkerrijstrook wordt toegankelijk voor het auto- en vrachtverkeer. Landbouwverkeer is niet toegestaan op deze rijstrook. De maximumsnelheid gaat omlaag naar 80 km/uur en ter plaatse van de kruispunten naar 50 km/uur. De rechterrijstrook wordt alleen toegankelijk voor landbouwverkeer en hulpdiensten. Door de barrier ontstaat een fysieke scheiding tussen het langzamere landbouwverkeer op de rechterrijstrook en het reguliere, snellere verkeer op de linkerrijstrook. Geurts: "Ik ben blij dat we door deze tijdelijke maatregel snel het reguliere verkeer fysiek kunnen scheiden van het landbouwverkeer. Hierdoor kan het landbouwverkeer op een veilige manier gebruik maken van de N271 en hoeft hiermee niet meer door de kern van Gennep te rijden. Daarnaast blijft de doorstroming op de N271 gewaarborgd." 
De aanpassingen aan de N271 starten op maandag 15 februari en duren ongeveer één week. De werkzaamheden worden zowel overdag, 's avonds als ook 's nachts uitgevoerd. Overdag, van 06.00 uur tot 19.00 uur, kan het verkeer over één rijstrook over de N271. In de avond en nacht, van 19.00 uur tot 06.00 uur wordt de N271 afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroute wordt ter plaatse met borden aangegeven. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn de werkzaamheden op vrijdag 19 februari 2016 afgerond.

Reconstructie N271
De N271 bij Gennep is ooit - met het oogpunt van alsmaar groeiend wegverkeer - aangelegd als autoweg met vier rijstroken (2x2) waar 100 kilometer per uur mag worden gereden. De Provincie Limburg had al een plan klaar om de weg aan te pakken met onder meer de aanleg van vijf rotondes. Naar aanleiding van een dodelijk ongeval eind 2015 is besloten het plan deels aan te passen. Dit plan wordt nog eens goed tegen het licht gehouden. De uitkomsten van de evaluatie van de tijdelijke aanpassingen aan de N271 worden meegenomen en waar mogelijk verwerkt in het definitieve plan.

Werkzaamheden aan N264
De Provincie Noord Brabant heeft werkzaamheden aangekondigd aan de N264 van Gennep naar Oeffelt in de periode eind februari tot mei 2016. Gedurende deze werkzaamheden wordt het verkeer deels omgeleid over de N271. Hierdoor kan het in de piekmomenten drukker zijn op de N271.

Meer berichten