Zandtransport voor nieuwbouw Merletcollege.
Zandtransport voor nieuwbouw Merletcollege.

Zandtransport voor nieuwbouw Merletcollege

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

CUIJK | In verband met de nieuwbouw van het Merletcollege aan de Katwijkseweg, vindt de komende weken een uitgebreid zandtransport plaats. Om gevaarlijke situaties te voorkomen en hinder zo veel mogelijk te beperken, worden door de gemeente (verkeers-)maatregelen getroffen.

Aan de Katwijkseweg te Cuijk wordt binnenkort gestart met de bouw van het nieuwe Merletcollege. Hiervoor zal vanuit De Nielt zo'n 20.000 kubieke meter zand en grond worden aangevoerd. Daarmee wordt het terrein opgehoogd en de dijk verzwaard. Om het aantal transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens die per rit zo'n 25 kubieke meter zand of grond kunnen verplaatsen.
Er is een route vastgesteld waarlangs de vrachtwagens gaan rijden: Nielt-Potbeker-Galberg-Katwijkseweg vice versa. Aan de route komen waarschuwingsborden te staan en er gaat een snelheidsbeperking gelden. Aan de route zal gedeeltelijk een parkeerverbod en verbod tot stilstaan worden uitgevaardigd. De transportperiode duurt tot maximaal de tweede helft van mei. Er wordt uitsluitend op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur gereden.

Meer berichten