De Maaslijn maakt deel uit van de OV-gunning door de provincie Limburg aan Arriva.
De Maaslijn maakt deel uit van de OV-gunning door de provincie Limburg aan Arriva.

Veolia trekt beroep in tegen Limburgse OV-gunning (Maaslijn)

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

MAASTRICHT | Veolia Transport heeft de beroepsprocedure ingetrokken tegen de gunning door de Provincie Limburg van de concessie openbaar vervoer aan Arriva. Hiermee zijn tijdrovende juridische procedures van de baan waardoor een naadloze overgang naar de nieuwe trein- en busvervoerder voor de reiziger in december van dit jaar is verzekerd. Onder andere de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond behoort tot deze OV-gunning.

Gedeputeerde Openbaar Vervoer van de Provincie Limburg Patrick van der Broeck is blij met het besluit van Veolia. "Er is nu duidelijkheid voor alle partijen. Dit levert een tijdswinst op van minimaal 3 maanden. Arriva kan doorgaan met de voorbereidingen en aanschaf van nieuw materieel. De overgang van personeel van Veolia naar Arriva kan zorgvuldig geregeld worden. Wij kunnen verder met de projecten Digitale Reisinformatiesystemen en OV-overstappunten. En Veolia, die in Limburg vanaf dag een van de huidige concessie het positieve verschil heeft gemaakt voor onze reizigers, kan de kwaliteit tot aan de laatste dag toe continueren."
"Dat is waar wij onze energie nu vooral op willen richten, de huidige concessieperiode afsluiten met de hoogste klanttevredenheid van de laatste tien jaar", vult Bart Schmeink namens Veolia aan. Anne Hettinga van Arriva: "Ik ben blij met dit besluit. Wij kunnen ons volop richten op de toekomst, ons toekomstige personeel en de reizigers."

Gesprekken
Op initiatief van Veolia zijn de afgelopen weken een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de provincie en Arriva. Partijen realiseren zich dat het gezamenlijke belang voor reizigers en medewerkers vele malen groter is dan ieders eigen belang. Daarin hebben partijen zich kunnen vinden.

Afspraken
Veolia heeft besloten verdere juridische stappen tegen het concessiebesluit aan Arriva te staken. Ook heeft Veolia het bezwaar tegen de dwangsom van 800.000 euro ingetrokken wegens discussie over het voortijdig vervangen van nieuwe bussen op verschillende trajecten voor oudere exemplaren. Verder zal Veolia de vanaf november vorig jaar ingezette extra capaciteit op de Maaslijn continueren.
De Provincie zal in het geval van het nakomen van alle gemaakte afspraken, bij einde van de concessie 2006-2016 de dwangsom kwijtschelden. Daarnaast zal de Provincie bij een goede klantbeoordeling op grond van de geldende concessieafspraken, ook in het laatste jaar van de huidige concessie, de waarderingsbijdrage van 1,2 miljoen euro in 2016 uitkeren aan Veolia. Door de intrekking van het beroep, wordt de gunning van het openbaar vervoer aan Arriva voor de komende vijftien jaar onherroepelijk. Veolia en Arriva gaan nu samenwerken om de overdracht van materieel en mensen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Afstemming
"De gemaakte afspraken maken de overgang een stuk gemakkelijker", aldus Patrick van der Broeck. "Meer tijd betekent een betere afstemming en dus minder kans op fouten. Kortom de reiziger kan blijven rekenen op uitstekend en uitgekiend openbaar vervoer. Winst voor iedereen dus."
Met het besluit van Veolia komt per direct een einde aan een complex conflict dat ontstond na de gunning vorig jaar van de concessie openbaar vervoer 2016-2031 aan Arriva.

Meer berichten