Erik Ronnes uit Boxmeer is de Oost-Brabantse kandidaat voor het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. (Fotografie: Gerhard Taatgen)
Erik Ronnes uit Boxmeer is de Oost-Brabantse kandidaat voor het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. (Fotografie: Gerhard Taatgen)

'Zonder Kamerlid uit deze regio is er in Den Haag ook nauwelijks aandacht voor'

  •   keer gelezen   Verkiezingen

Het Tweede Kamerlidmaatschap smaakt voor Erik Ronnes, de Oost-Brabantse kandidaat namens het CDA, naar meer. Zijn werk is naar eigen zeggen dan ook nog niet af. De Boxmerenaar hoopt dat wat hij in de afgelopen anderhalf jaar voor elkaar heeft gekregen, niet onopgemerkt is gebleven. "Als je iets wil bereiken in deze regio, dan moet je wel mensen in Den Haag hebben die voor je willen roepen."

Door Martijn Schwillens

Het interview met deze krant is voor Erik Ronnes even een rustmomentje in een uiterst drukke periode. Storm Doris trekt over het land. Ronnes heeft er net een werkbezoek aan de Duitse grensgemeente Weeze opzitten en moet 's avonds nog naar Den Haag. "Vijf uur op en tot 's avonds laat door. Zulke dagen zitten er nu eenmaal bij", zegt hij. Op de houten stoelen van De Douairière in Boxmeer, recht tegenover de plek (gemeentehuis, red.) waar hij jarenlang als wethouder aan de knoppen zat, nipt de CDA'er nog eens aan zijn espresso en neemt zijn agenda door. "Vanavond heb ik nog twee stemrondes in de Tweede Kamer en daarna gaat de verkiezingscampagne echt van start", lacht hij, terwijl hij op zijn telefoon een overzicht laat zien van de vele rode blokken in zijn agenda op vrijwel elke dag die wacht tot 15 maart. "Op maandag 6 maart heb ik een Land van Cuijk-dag. Dan bezoek ik samen met onze partijvoorzitter Ruth Peetoom deze regio." Zo staan onder meer een bezoek aan kleinschalige woonvorm De Ladder in Mill op de rol en een bezoek aan de multifunctionele accommodatie in Vortum-Mullem, die gevestigd zal worden in de Sint Corneliuskerk op de planning. Ook Grave, Cuijk en Sint Anthonis zullen worden bezocht. "De locaties zijn mede gekozen omdat lege kerken, leefbaarheid en vergrijzing onderwerpen zijn die wij erg belangrijk vinden en die tijdens die dag centraal staan."

De Land van Cuijk Tour vormt slechts één 'blok' in een overvolle agenda. Zo gaat de campagne onder meer langs Breda, Eindhoven, de zogeheten A2-gemeenten (Zuidoost-Brabant), Uden, Boekel, is hij hoofdgast bij een debat over intensieve veeteelt in Deurne, legt hij een werkbezoek af aan Gennep en is hij 'belgast' voor ouderen tijdens een telefonisch spreekuur van de ouderenbond ANBO. "Maar tijdens carnaval heb ik even niets gedaan. Die dagen heb ik voor mezelf en mijn gezin gehad", verzekert hij. Op woensdag 15 maart -de dag van de Tweede Kamerverkiezingen- sluit hij de campagne af met een debat voor scholieren bij Metameer in Stevensbeek, waar ook de regionale kandidaat-Kamerleden Emile Roemer (SP), Luc Brouwers (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) te gast zijn.

Hectiek
De drukte staat in contrast met de campagne vier jaar geleden, al ervaart hij het zelf niet zo. "Toen was ik nog wethouder, dus het was iets anders, maar naar mijn idee was het toen niet minder hectisch." Naarmate het gesprek vordert, valt hem echter toch wel wat verschillen met de campagne in 2012 op. "Van de 28 gemeenten in Oost-Brabant treed ik in 21 gemeenten op als de lokale kandidaat voor het CDA. Dus behalve in het Land van Cuijk ben ik ook de kandidaat in de Peelgemeenten, regio Eindhoven, Boekel en Uden." Dat is toch wel anders dan vier jaar, toen zelfs in Cuijk borden met een metershoge foto van Ronnes een zeldzaamheid waren. Nu is zijn beeltenis bijna nergens meer weg te denken. Ook niet in Cranendonck, Boekel en Eindhoven. "We hebben nu meer Brabantse en Limburgse kandidaten bij de eerste 25 dan vier jaar geleden, dus we hebben onderling een verdeling gemaakt."

Op het Brabantse platteland, van oudsher een 'CDA-regio', valt er voor het CDA 'heel veel terug te winnen'. "We hebben vier jaar geleden veel stemmen verloren aan de VVD, maar wat daar van gekomen is, hebben we gezien. Hagel- en waterschade, culturele geleden en infrastructuur... Er is de afgelopen vier jaar goed aan de Randstad gedacht. De regio moet meer gehoord worden. In die zin is het opvallend dat de VVD geen regionale kandidaat heeft. Een gemiste kans! Ook in het provinciehuis is deze regio onvoldoende vertegenwoordigd. Als je iets wil bereiken, dan moet je er wel mensen hebben die voor je roepen. Met vier Brabantse en vier Limburgse kandidaten op onze lijst zit dat bij het CDA wel goed."

Kamerlidmaatschap
Vier jaar geleden kreeg het CDA onvoldoende stemmen (13 zetels) voor Ronnes om direct een plek in de Tweede Kamer in te kunnen nemen. Na het aftreden van Sander de Rouwe in 2015 was Ronnes de eerste opvolger en kwam hij alsnog in de Tweede Kamer, waar hij de afgelopen jaren niet stil heeft gezeten. "In 2012 zijn we afgerekend op het PVV-tijdperk. Dat speelt nu niet meer mee. We hebben alle vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag."
Bij de opiniepeilingen schommelt het CDA momenteel tussen de zestien en 19 zetels. Ronnes staat zeventiende op de kandidatenlijst. "Ik zit in de gevarenzone, maar ik hoop dat ik in de regio Noord- en Zuidoost-Brabant zo'n 17.000 stemmen weet op te halen, zodat ik mogelijk voldoende voorkeursstemmen krijg. Sowieso denk ik dat we goed gaan scoren. Meer dan zeventien zetels."

Ronnes hoopt op een langer verblijf in de Kamer 'om de ingezette lijn door te kunnen zetten'. "De afgelopen anderhalf jaar heb ik meer dan honderd moties en amendementen ingediend waarvan een groot deel is aangenomen."
Hij noemt gewijzigde wetgeving op het gebied van wonen. "Het zijn soms kleine dingen, die landelijk wel een behoorlijke impact hebben", vertelt Ronnes, die aangeeft trots te zijn op het gegeven dat mede door zijn motie er weer perspectief is voor jongeren op de woningmarkt. "Banken zijn voorzichtiger geworden en willen het liefst alleen nog standaardhypotheken aanbieden. Wij willen als CDA dat er rekening gehouden wordt met het toekomstperspectief van studenten die net van school komen en een baan hebben. Zodoende kunnen zij meer lenen en dus gemakkelijker een woning kopen. Een motie hiertoe van mijn hand is aangenomen. Net als een motie voor ouderen die kleiner willen gaan wonen en al een groot deel van hun hypotheek hebben afgelost. Regelgeving voorkomt op dit moment dat zij dan kleiner kunnen gaan wonen, terwijl hun schuldpositie en hypotheeklasten juist dan lager worden. Verschillende partijen in de bouwsector zijn hierover nu in gesprek zodat het straks wel mogelijk zal zijn."

Regionaal
Ronnes benadrukt het belang van regionale kandidaten in de Tweede Kamer. "Want woningbouw in het Land van Cuijk is totaal iets anders dan in hartje Amsterdam. De situatie in Amsterdam mag niet leidend zijn, want er wordt op het platteland om maatwerk gevraagd. Het CDA vraagt daar aandacht voor en houdt de minister scherp. Op het platteland stoppen steeds meer boeren. Hoe houden we de kwaliteit op orde? Wij vragen er extra aandacht voor en maken dus extra geld voor deze problematiek beschikbaar. Ook willen wij extra geld naar de krimpgebieden. Daarnaast willen wij dat woningcorporaties kleinere wooneenheden realiseren waar ouderen bij elkaar kunnen wonen en waar op gezette momenten zorgverleners aanwezig zijn voor noodzakelijke hulp. Kleinschalige oplossingen zijn gewenst. In Oeffelt wordt nu al iets soortgelijks gerealiseerd. Verder zijn wij een groot voorstander van zogeheten 'energievouchers' die mensen, die hun huis willen verduurzamen, kunnen aanvragen bij het energieloket in hun gemeente. Die vouchers dienen als een soort van subsidie."

'Stem voor Land van Cuijk'
Maar ook op het gebied van mobiliteit is een regionale stem in Den Haag essentieel. "De VVD roept rond de verkiezingen wel heel hard over de problemen op de A73, maar in de Kamer hebben ze die weg nooit genoemd. Ook niet toen wij als CDA ervoor pleitten om de A73 op te nemen in het MIRT Onderzoek (om problemen qua mobiliteit aan te pakken en geld beschikbaar te maken voor verkeer en vervoer, red.). Hadden ze dat toen gedaan, dan had het nu al op de lijst gestaan. Wat ons betreft een gemiste kans. In Nederland ben je pas een knelpunt als je in een bepaalde top 10 staat, maar wat we nu gebeurt tussen Boxmeer en Nijmegen werd in 2010 al voorspeld en over vier jaar zal het nog erger zijn. Gelukkig zien nu ook regionale ondernemers het opwaarderen van de N264 tot 100 km/uur-weg als meest realistische optie tegenover het doortrekken van de A77. Lokale mensen weten wat er leeft en wat het meest effectief is. Hetzelfde geldt min of meer voor de Maaslijn. Die wordt nu eindelijk geëlektrificeerd en deels verdubbeld, maar er moet ook aandacht blijven voor de snelheid op die lijn. Als je niemand in de Kamer hebt die de problemen in Oost-Brabant onder de aandacht brengt van beleidsmakers, dan komt het simpelweg ook niet op de agenda. Mensen vergeten dat nog wel eens. Een stem op Erik Ronnes is zodoende ook een stem voor het Land van Cuijk in de Tweede Kamer."

Het interview met Erik Ronnes maakt deel uit van de serie 'Tweede Kamerverkiezingen 2017'.

Meer berichten