Ingezonden brief.
Ingezonden brief. (Foto: Martijn Schwillens)

Ingezonden brief: "Onmacht of onwil?"

  •   keer gelezen   Verkiezingen

BOXMEER | Lees hier een opiniestuk van de VVD Boxmeer. 

"In nasleep van het Hansa debacle zien we wederom een voorbeeld van hoe het gemeentebestuur aankijkt tegen de wensen van haar bewoners. Tot grote verbazing van iedereen wordt er 500.000 euro gereserveerd voor de aankoop van een pand in de Irenestraat. Tevens is er in februari voor nog eens meer dan een miljoen gereserveerd voor andere investeringen, waaronder de inrichting van een kantoorpand.

Waarom deze inleiding van ongelooflijke bedragen? De VVD heeft eerder gevraagd in een motie om de wegbewijzering naar het ziekenhuis aan te passen. Om het geen Health Campus meer te noemen, maar gewoon ziekenhuis. Voor iedereen herkenbaar. Hier is tot op heden niks mee gebeurd. Nadat de Gelderlander een artikel had gepubliceerd met daaraan gekoppeld een opinie onderzoek, bleek binnen enkele dagen ruim 1200 bewoners hetzelfde te vinden als de VVD. 

De cliëntenraad van Pantein vraagt al zes jaar om vervanging van de borden. Vervanging omdat voor velen het ziekenhuis zo niet makkelijk te vinden is. Een ziekenhuis, waar je toch wel eens met spoed naartoe moet en het dan toch erg prettig is wanneer je kan vertrouwen op bewegwijzering.

Zo gemakkelijk als eigen ideeën en wensen van het bestuur op de agenda komen en er doorgeduwd worden, zo ingewikkeld lijkt het wanneer het gaat over zaken die bewoners aangaan.

Na de motie van november 2017 heeft het college geen enkele stap ondernomen om de borden aan te passen. Na vragen in de Raad van februari werd aangegeven dat er nog niets was gebeurd. Niets? Toch wel, na de motie en na de brieven van de cliëntenraad van Pantein zijn er nieuwe fietsbordjes geplaatst. En wat staat daar tot ieders verbazing op: "Health Campus".

Wanneer de VVD en de cliëntenraad om opheldering vragen is het antwoord dat het allemaal wel heel ingewikkeld is. Een bestemmingsplanwijziging zou misschien wel nodig zijn. Hoezo wijziging? We vragen alleen een wegaanduiding naar het ziekenhuis. Wat er ook verder met Sterckwijck gebeurt, er staat nu eenmaal een ziekenhuis, daar kan geen bestemmingsplanwijziging wat aan veranderen.

En dan kom je bij de kern van de zaak. Is het onwil of onmacht?

In onze ogen pure onwil. Helaas zorgt de onwil van ons gemeentebestuur voor een gevoel van onmacht bij de inwoners."

Judith Logtens en Marco van den Berg
VVD Boxmeer

Meer berichten