Ingezonden brief.
Ingezonden brief. (Foto: Martijn Schwillens)

Ingezonden brief: "Liberaal LVC pleit voor één mooie gemeente Land van Cuijk"

  •   keer gelezen   Verkiezingen

INGEZONDEN BRIEF | Lees hieronder een ingezonden brief van Liberaal LVC.

Samenvoegen van alle 5 gemeenten in het Land van Cuijk tot één gemeente levert de ideale gemeente op voor onze inwoners.  Alle andere varianten zijn hoogstens een tussenstap, niet te prefereren en onnodig kostbaar.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:Verbetering van de economische slagkracht van de regioGrotere bestuurlijke invloed: zeker in de regio en bij de provincie zodat we onze regio goed kunnen positionerenSterkere financiële positie door samenvoeging mensen en middelen Lagere bestuurlijke kosten (minder raadsleden, wethouders en burgemeesters)Hogere deskundigheid en specialisatie van de ambtenarijBetere en makkelijkere inpassing en uitvoering van decentralisatie opgaven (o.a. Jeugdzorg, WMO, Participatie) Geen ingewikkelde bestuurlijke constructies om 5 verschillende gemeenten op één of andere manier te laten samenwerken. Geen zinloze overlegstructuren  Grotere vijver voor geschikte bestuurdersVoldoende omvang voor de huidige en toekomstige uitdagingen en noodzakelijke voorzieningen

De variant die nu ook wel eens genoemd wordt (samenvoeging Cuijk-Grave-Mill) zal ook de eindstreep niet halen. Het deskundigenrapport van Berenschot was zeer duidelijk: alleen door samenvoeging van alle 5 gemeenten kunnen we de ambities, opgaven en uitdagingen van de toekomst realiseren.

Veel gehoorde argumenten tegen een samenvoeging van de 5 gemeenten zijn: de gemeente wordt te groot, de betrokkenheid van de burger neemt af en wij verliezen onze identiteit. Dat eerste bestrijden wij en wat betreft de mate van betrokkenheid en identiteit …dat bepalen we zelf!

Hoeveel inwoners bevat eigenlijk een ideale gemeente? Die vraag is lastig te beantwoorden omdat daar veel factoren op van invloed zijn. In ieder geval niet te klein om alle huidige en toekomstige taken uit te voeren. Daarnaast moet een gemeente niet te groot worden omdat dan bureaucratie op de loer ligt en teveel managers aangesteld moeten worden. Grofweg ligt de ideale grootte momenteel tussen de 60.000 en 100.000 inwoners. Met ruim 88.000 inwoners heeft het Land van Cuijk een ideale grootte.

Uitgaande van één gemeente Land van Cuijk: wat zijn dan de succesfactoren om zover te komen? Zorg als eerste voor een duidelijk gemeenschappelijk doel wat tot voordeel strekt voor alle inwoners van het Land van Cuijk.Definieer een helder bestuurlijk concept dat de betrokkenheid van de burgers waarborgt (bv. kernendemocratie)Zorg voor behoud van de identiteit van de afzonderlijke kernen. En zeg nu zelf! Zoals blijkt, zijn ze daar heel goed toe in staat.

Maar als belangrijkste: maak iedere inwoner van het Land van Cuijk trots op zijn eigen landstreek. Dan is het vanzelfsprekend om daar deel van uit te maken en dat breed uit te dragen.

Liberaal LVC

Meer berichten