Mogelijke coalitie Cuijk: Liberaal LVC, ABC en CDA

  •   keer gelezen   Verkiezingen

CUIJK | "Onderzoek heeft aangetoond dat een drietal wethouders voor de gemeente Cuijk  een haalbare kaart is", laat Liberaal LVC weten. "De partijen hebben zowel intern als extern advies ingewonnen. Een meer geclusterde portefeuilleverdeling kan juist meer slagkracht, transparantie en efficiency  opleveren."

Na deze constatering zijn de drie partijen, Liberaal LVC, ABC en CDA, met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot de vorming van een coalitie én het schrijven van een coalitieprogramma.

Alle Cuijkse politieke partijen willen een nieuw instrument invoeren, namelijk een raadsbreed programma, het zogenaamde raadsprogramma. Daar zal de komende maanden door alle partijen aan gewerkt worden.

De mogelijke coalitiepartijen hebben nog een aantal dagen nodig te om te komen tot een coalitieprogramma.

Meer berichten