Nieuw coalitieakkoord in Mook en Middelaar

  •   keer gelezen   Verkiezingen

MOOK | 'Op weg naar Mook en Middelaar in 2030'. Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord dat de drie partijen Dorpsgroepering Pouwels (DGP), Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks hebben gesloten. Met deze titel wordt verwezen naar de toekomstvisie  MM2030 uit 2017. De twee leidende principes: samenredzaamheid en duurzaamheid, uit deze visie vormen samen de rode draad voor het te voeren beleid.  

Op 15 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Het college zal gevormd worden door Geertjan Wienhoven (DGP) met de portefeuilles Ruimte, Bouwen en Middelen, Karin Peters (PvdA) met de portefeuilles Wonen, Werken en Recreëren en Susan Doorenbos (GroenLinks) met de portefeuilles Zorgen, Leren en Verduurzamen.  
In de informatieronde is als eerste onderzocht of een raadsprogramma mogelijk was. Daar bleek onvoldoende draagvlak voor. Ook andere varianten zijn onderzocht. Uit de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018 bleek dat de huidige coalitie (met een zetelwinst voor de PvdA) gezamenlijk meer stemmen kreeg dan in 2014. De kiezer heeft hiermee een duidelijke uitspraak gedaan waardoor de drie partijen zich gesterkt voelde om met elkaar door te gaan op de ingeslagen weg.  
Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen en heeft een open karakter. Dat wil zeggen dat afspraken zijn gemaakt over programmaonderdelen zonder dat de uitkomst over het hoe en wat, daarvan op voorhand vaststaat. Dit geeft enerzijds de mogelijkheid alle partijen invloed te laten hebben op het te voeren beleid en anderzijds de mogelijkheid om onze inwoners optimaal te betrekken bij het beleid. 
Belangrijke thema's als zorgen, bouwen en wonen, verduurzamen en handhaven komen ruim aan bod. Met een goede afdekking van de financiële risico's en een gezonde financiële reservepositie ziet de coalitie de toekomst van onze gemeente met vertrouwen tegemoet

Meer berichten