Het college van B&W van Sint Anthonis met v.l.n.r. Jos Raemaekers, Marleen Sijbers, Wouter Bollen, Huub Bellemakers, Piet Wanrooij
Het college van B&W van Sint Anthonis met v.l.n.r. Jos Raemaekers, Marleen Sijbers, Wouter Bollen, Huub Bellemakers, Piet Wanrooij

Portefeuilleverdeling college Sint Anthonis bekend

  •   keer gelezen   Verkiezingen

SINT ANTHONIS | Tijdens de raadsvergadering van 24 mei jl. zijn Jos Raemaekers (SAN), Huub Bellemakers (SAN) en Wouter Bollen (VVD) tot wethouder benoemd. Zij mogen namens de coalitie uitvoering geven aan het programma: "Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied". Om voortvarend en daadkrachtig te kunnen sturen op de ambities voor de komende vier jaar is tijdens de eerste vergadering van Burgemeester en Wethouders (B&W) een portefeuilleverdeling gemaakt en vastgesteld.

Burgemeester Marleen Sijbers
Openbare orde, veiligheid, brandweer en politie
APV
Repressieve handhaving
Kunst
Representatie

Wethouder Jos Raemaekers
Portefeuille Leefbaarheid en financiën:
Binnen deze portefeuille vallen zaken met betrekking tot:
Transformatie (jeugdzorg, participatiewet, WMO)
Leefbaarheid en zelfsturing (Masterplan per kern)
Welzijn
Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid
Gezondheidszorg
Onderwijs
Maatschappelijke ondersteuning
Cultuur
Financiën
Recreatie en Toerisme
Economische zaken en werkgelegenheid
Daarnaast is wethouder Raemaekers de eerste loco burgemeester.

Wethouder Wouter Bollen
Portefeuille Wonen, buitengebied en dienstverlening:
Binnen deze portefeuille vallen zaken met betrekking tot:
In- en externe dienstverlening
Communicatie
Burgerzaken
P&O
ICT
Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Vergunningen, handhaving en toezicht
Volkshuisvesting en wonen
Transitie buitengebied
Agro & Food
Grondbeleid en grondzaken
Daarnaast is wethouder Bollen de tweede loco burgemeester.

Wethouder Huub Bellemakers
Portefeuille Milieu, openbare ruimte en herindeling:
Binnen deze portefeuille vallen zaken met betrekking tot:
Verkeer
Natuur, milieu en afvalbeheer
Water / riool
Sport en accommodaties
Duurzaamheid
Energie transitie / klimaat
Gebouwenbeheer
Wegen
Openbare verlichting
Groen
Beheer en beleid openbare ruimte
Herindeling Land van Cuijk
Kernendemocratie
Bestuurlijke- /ambtelijke samenwerking
Daarnaast is wethouder Bellemakers de derde loco burgemeester.

Meer berichten