Foto: Ingrid Driessen.
Foto: Ingrid Driessen. (Foto: )

Lokale kandidaten Provinciale Statenverkiezingen stellen zich voor

  •   keer gelezen   Verkiezingen

LAND VAN CUIJK / MAASDUINEN | Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart doen ook inwoners uit het Land van Cuijk en Maasduinen mee. Hieronder de kandidaten uit de regio die in de top tien van hun kieslijst staan.

Laura de Kinkelder (nummer 5, PvdA)
Leeftijd: 28
Woonplaats: Cuijk
Beroep: parlementair historica en politicoloog
Wat voor verschil wilt u maken?
"Het is belangrijk dat Brabant een sociale provincie blijft waar iedereen kan meedoen. Daarnaast is Brabant een grote provincie, waardoor het extra belangrijk is dat iedereen vertegenwoordigd wordt: ook het Land van Cuijk. In Cuijk en Boxmeer hebben we wel treinstations, maar zijn de treinen vaak te druk, te laat of vallen uit. Een goed openbaar vervoer is essentieel voor de leefbaarheid in het Land van Cuijk. De komende vier jaar wil ik me graag inzetten om ervoor te zorgen dat Brabanders zeker zijn van goed werk, zeker zijn van een gezonde leefomgeving en zeker zijn van goed en betaalbaar openbaar vervoer."

Anne van Diemen – Vereijken (nummer 5, GroenLinks)
Leeftijd:
53
Woonplaats: Cuijk
Beroep: Productgroep manager Zorg en Welzijn
Wat voor verschil wilt u maken?
"GroenLinks gaat voor verandering gericht op een gezonde leefomgeving. Dat wil ik doen vanuit zorg voor het klimaat en de natuur, een goed werkend openbaarvervoer, gezonde landbouw en aandacht voor cultuur. Ik wil klimaatverandering aanpakken waarbij iedereen moet kunnen meeprofiteren van de opwekking van duurzame energie. Investeren in een soortenrijke en gevarieerde natuur. Behoud van ons aantrekkelijke landschap en minder bomenkap. Ik wil me inzetten voor de Maaslijn. Busvervoer in de regio voor de kleinere kernen. Natuurinclusieve landbouw ipv industriële veehouderij en geen mestfabriek in de regio. Met uw steun ga ik verder als Statenlid voor het Land van Cuijk."

Marcel Thijssen (nummer 9, CDA)
Leeftijd:
50
Woonplaats: Beers
Beroep: vermogensbeheerder
Wat voor verschil wilt u maken?
"CDA heeft nu 9 zetels in de provincie. Mijn plek 9 op de lijst is daarmee een verkiesbare plaats. CDA is in alle 5 de gemeenten in het Land van Cuijk vertegenwoordigd. Dit is een brede basis van waaruit ik kan werken. Ik kan daardoor de verbindende rol vervullen tussen regio Land van Cuijk en het provinciebestuur. Via Erik Ronnes kan ik daarnaast op ondersteuning uit Den Haag rekenen. Zo kunnen we op elk niveau en via korte lijnen problemen aanpakken en kansen benutten. Realisme, gezond verstand en de menselijke maat zijn daarbij kernbegrippen die bij mij passen."

Mariella van Wijnen – Heijs (nummer 9, SP)
Leeftijd:
63
Woonplaats: Boxmeer
Beroep: rustend praktijkverpleegkundige Somatiek
Wat voor verschil wilt u maken?
"In onze maatschappij moet iedereen mee kunnen doen, daarom zetten we ons al jaren in voor bereikbaarheid, gehandicaptensport, extra hulp bij het vinden van werk voor diegenen die het daar iets moeilijker mee hebben en dat soort zaken. Het is namelijk voor iedereen belangrijk een sociaal en gezond leven te hebben. Een gezond leven wordt mede gemaakt door een goede leefbaarheid. We delen als Brabanders een lange en bewogen geschiedenis. Het is er goed toeven, en dat moet zo blijven of zelfs verbeteren. Ik zal me daarom ook inzetten voor verbetering van de luchtkwaliteit op alle vlakken, zodat inwoners met luchtwegproblemen weer letterlijk meer lucht kunnen krijgen. We leerden dat rechtvaardigheid nooit vanzelfsprekend is en alleen bereikt wordt door onderling respect en samenwerking. Ik zal me dan m.b.t. de energie transitie ook inzetten voor een rechtvaardige verdeling van de kosten, zodat deze kosten niet alleen bij de minst draagkrachtigen terecht komen."

Marjolein de Bruin (nummer 9, Pvda)
Leeftijd:
40
Woonplaats: Vierlingsbeek
Beroep: HAS Hogeschool, docent, projectleider, organisator.
Wat voor verschil wilt u maken?
"Wat mij beweegt is dat we een landbouwsysteem waar niemand blij mee is. Burgers ervaren overlast. Boeren krijgen weinig waardering ondanks hun harde werken en de risico's' die ze lopen. Natuur en milieu lijdt onder de intensiviteit van de productie. Sinds een aantal jaar zijn consumenten veel bewuster bezig met hun voedsel. Dit is dan ook hét moment om met verschillende landbouwsectoren een andere kant op te gaan. De provincie heeft hier veel invloed op. Vandaar dat ik me graag voor de provinciale staten in wil zetten."

Stephan Müskens (nummer 9, Lokaal Brabant)
Leeftijd:
54
Woonplaats: Beers
Beroep: Ondernemer
Wat voor verschil wilt u maken?
"Wij gaan het verschil niet maken, wij maken het verschil! Lokaal Brabant gaat als echte  lokale en regionale provinciale partij het verschil maken omdat zij wordt aangestuurd en gevoed vanuit de haarvaten van Brabant in onze dorpen en steden. Dit in tegenstelling tot de landelijke partijen die worden aangestuurd vanuit Den Haag! Lokaal Brabant is onderscheidend omdat zij de maatschappelijke en bestuurlijke agenda in de Provincie niet laat bepalen door Den Haag maar door onze eigen lokale en regionale prioriteiten en zo bepalen wat goed is voor onze regio. Lokaal Brabant wordt gevormd door de Brabanders, Lokaal Brabant is van en voor de Brabanders. Zij maken het verschil."

Pepijn Baneke (nummer 1, GroenLinks)
Leeftijd: 51
Woonplaats: Mook
Beroep: zelfstandig ondernemer
Wat voor verschil wilt u maken?
"De speerpunten van GroenLinks Limburg: Limburg is klimaatneutraal in 2040; Limburg zet forse stappen naar een kringloop-economie en kringloop-landbouw; Limburg krijgt betere Openbaar Vervoer-verbindingen , met name meer intercity's, aansluiting op het HSL-Netwerk en verbetering van de Maaslijn; We blijven de fiets stimuleren als vervanger van de auto op de kortere afstand; De activiteiten op Maastricht Aachen Airport worden afgebouwd; We blijven doorgaan met de Sociale Agenda; We zorgen er voor dat natuurgebieden met elkaar worden verbonden en hebben daar geld voor over; We gaan watervervuiling tegen aan de bron en zorgen voor integrale waterveiligheid."

Ingrid Voncken (nummer 5, CDA)
Leeftijd:
57
Woonplaats: Gennep
Beroep: Coach / adviseur en vrijwilliger bij Ondernemersklankbord (OKB) en museum Het Petershuis.
Wat voor verschil wilt u maken?
"Politiek is voor mij samenleving. Ik betrek graag mensen, geef ze het vertrouwen en de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen die ze kunnen dragen voor hun naasten en hun omgeving. Samenwerken aan een duurzame en positieve samenleving is mijn passie. Mijn interesse gaat uit naar ondernemerschap, cultuur en het landelijke gebied. Ik ben energiek, positief en altijd op zoek naar ruimte om tot oplossingen te komen. Ik hou van actie, zaken in beweging brengen met als doel dat we er samen beter van worden. Deze aanpak maakt het verschil, want in een goede sfeer, kun je betere besluiten nemen."

Bart Megens (nummer 7, PVV)
Leeftijd:
33
Woonplaats: Bergen
Beroep: chauffeur
Wat voor verschil wilt u maken?
"De PVV staat voor een veilige, leefbare, transparante en dienstbare Provincie. Een Provincie waarin de eigen burgers weer op èèn staan! Dus b.v. geen gedwongen herindelingen of windturbineparken! De PVV zet in op lasten voor de burgers te verlagen, door geldslurpende klimaatprojecten te schrappen, door alleen subsidies te geven voor Limburgse, of aan Limburg verbonden cultuur. De PVV bevorderd de eigen Limburgse identiteit en het Limburgse dialect. De PVV wil het schoolzwemmen, toegankelijke jeugdzorg en woon-zorgcomplexen voor ouderen invoeren. De PVV kiest vanuit onze eigen Joods-Christelijke Humanistische waarden en normen, voor onze Limburgse cultuur en gebruiken, kortom veur ós Limburg!"

Lia Roefs (nummer 9, PvdA)
Leeftijd:
63
Woonplaats: Mook
Beroep: wethouder
Wat voor verschil wilt u maken?
"Ik sta op nummer 9 bij de PvdA. Ga ik dan naar provinciale staten? Nee, ik blijf met hart en ziel wethouder in Bergen.  Maar als lokaal politicus heb ik veel aan een sterke Partij van de Arbeid in Limburg om lokale idealen waar te maken. We kunnen elkaar helpen en houden elkaar scherp. Ik vind het belangrijk dat ook in de provincie geldt 'sterkste schouders dragen de zwaarste lasten én iedereen telt mee'. Hoe meer PvdA-ers in de Provinciale Staten, des te dichter we bij onze idealen komen.  De afstand Bergen - Maastricht kan via de PvdA heel kort zijn. Daar zet ik me voor in."

Meer berichten