<p>Rob Poel (Team Lokaal) wil ook na de gemeentelijke herindeling wethouder blijven.</p>

Rob Poel (Team Lokaal) wil ook na de gemeentelijke herindeling wethouder blijven.

(Foto: Rob Poel Archief)

Rob Poel: ‘Ik wil ook in Land van Cuijk wethouder blijven’

  •   keer gelezen   Verkiezingen

SINT ANTHONIS | Rob Poel neemt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een onverkiesbare plek op de kieslijst van Team Lokaal in. Toch wil de 62-jarige politicus ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk straks aan de slag. “Het bloed blijft kruipen waar het niet gaan kan. Het belangrijkste vind ik toch vooral om de zaken die we in gang hebben gezet straks door te kunnen zetten”, vertelt Poel.

Door Martijn Schwillens

“Ik loop al sinds 1986 mee in de gemeentelijke politiek en kan zodoende bogen op de nodige politieke ervaring. Zeker na een fusie van gemeenten komt dat goed van pas”, stelt Poel. “Er zijn een heleboel dossiers die na een gemeentelijk fusie doorlopen. Dan is het wel prettig als iemand niet van voor af aan moet beginnen, maar meteen kan instappen bij waar het proces zich dan bevindt. Dossierkennis en politieke ervaring zijn zaken die in een fase van veel politieke vernieuwing, zoals na een fusie, enorm worden onderschat. Bovendien ben ik een politicus die zowel in Sint Anthonis als Cuijk bestuurder en wethouder is geweest. Ook die ervaringen wil ik graag inbrengen”

‘Dossierkennis en politieke ervaring zijn zaken die in een fase van veel politieke vernieuwing, zoals na een fusie, enorm worden onderschat’

Verder met dossiers
Ook is er een zekere politieke honger bij Poel, die weet heeft van een paar dossiers waar hij graag mee verder wil. “Neem de manier waarop we zijn omgegaan met de Dorpontwikkelingsplannen, waarin we kernen met manuren en financiën hebben gesteund om die plannen te realiseren. Wat mij betreft een prima voorbeeld van kernendemocratie. Of neem onze inclusieve samenleving waar Sint Anthonis reikte tot de halve finale van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Ook op het gebied van wonen, zorg en leefbaarheid is er een ambitieuze uitvoeringsagenda, die ik graag wil meenemen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.”

Keuze voor Team Lokaal
De Cuijkenaar beseft dat er wel kleur bekend moet worden. “Vroeger was ik in Cuijk was voor de PvdA en ik ben namens SAN in Sint Anthonis wethouder geworden. SAN is opgegaan in Team Lokaal. De waardering en het vertrouwen vanuit SAN wil ik hiermee recht doen.” Dat Poel geen verkiesbare plek heeft, doet naar eigen zeggen geen afbreuk aan zijn ambities. Zo hoopt hij dat er nog een beroep op hem wordt gedaan of wellicht zijn er de nodige voorkeursstemmen. “Dat is altijd lastiger als je lager staat, maar dat zou wel een waardering zijn voor de inzet en de zaken die ik de afgelopen jaren in Sint Anthonis en Cuijk heb gerealiseerd. Maar ook om mijn ambities kracht bij te zetten, want onze lijst kent momenteel zeven wethouders. Mijn politieke vuur is nog niet gedoofd.”

Meer berichten