De kommavlinder wordt met uitsterven bedreigd.
De kommavlinder wordt met uitsterven bedreigd.

Verbetering leefgebied bedreigde kommavlinder rond Sint Anthonis

  •   keer gelezen   Landbouw / Visserij

SINT ANTHONIS | De Kommavlinder komt in Noord-Brabant nog maar op twee plaatsen voor; de Strabrechtse heide en de Ullingse Bergen in het Sint Anthonisbos.

Door verbossing, aanwezigheid van ongewenste grassoorten en het ontbreken van nectarplanten gaat de populatie achteruit en staat de soort op de rode lijst. Om het leefgebied van de Kommavlinder te vergroten en verbeteren gaan de Vlinderstichting en Staatsbosbeheer op de Ullingse Bergen maatregelen uitvoeren, waaronder een corridor tussen twee heidevelden.

Kommavlinder
De Kommavlinder leeft op open heide en vliegt niet graag door dicht bos, dus zal de verbinding tussen de heidevelden hersteld worden door middel van boomkap. Enkele verwijderde bomen en struiken worden op hopen gelegd, zodat andere diersoorten kunnen profiteren. Dichtgegroeide stukken heide en de randen daarvan zullen deels kleinschalig kaal gemaakt worden, voor open zandplekken en voor plagplekken tegen vergrassing. Ook worden er schrale akkers aangelegd, om zo nectarplanten zoals de akkerdistel te stimuleren. De werkzaamheden duren tot half maart in verband met het broedseizoen. Door het leefgebied van de Kommavlinder te verbeteren profiteren ook andere diersoorten, zoals de zandloopkever, nachtzwaluw, tapuit en diverse mossen.


Overzichtskaart waar leefgebied van kommavlinder wordt verbeterd.

Meer berichten