Op de proeflocatie van Wageningen University en Research (WUR), de Open Teelten in Vredepeel, bracht de gemeente Sint Anthonis onderzoekers en geïnteresseerden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Op de proeflocatie van Wageningen University en Research (WUR), de Open Teelten in Vredepeel, bracht de gemeente Sint Anthonis onderzoekers en geïnteresseerden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Bodem als basis: 'Een goede bodem is van groot belang'

  •   keer gelezen   Landbouw / Visserij

VREDEPEEL | Op de proeflocatie van Wageningen University en Research (WUR), de Open Teelten in Vredepeel, bracht de gemeente Sint Anthonis afgelopen donderdag onderzoekers en geïnteresseerden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. De basis voor deze bijeenkomst vormde het onderzoeksproject 'bodem als basis'.

"Bodems brengen niet alleen voedsel voort, maar zijn ook belangrijk voor natuur, milieu, klimaat, waterhuishouding en burgers. Een goede bodem is dus van groot belang," onderstreepte wethouder Huub Bellemakers in zijn openingswoord voor deze inspiratiebijeenkomst over de bodem. De bodem centraal Marc Kroonen, bedrijfsleider van WUR proefstation de Open Teelten nam de aanwezigen in zijn presentatie mee naar het verleden, heden en de toekomst van de bodem. Aansluitend gaf David Kleijn, onderzoeksleider en leerstoelhouder plantenecologie en natuurbeheer aan de WUR, een uitgebreide toelichting op het onderzoeksproject 'bodem als basis' en uitleg over 'living labs' als onderdeel van het Deltaplan biodiversiteit.
Momenteel is het zo dat meeste bermen worden gemaaid en het gras (maaisel) blijft liggen. Dit bermmaaisel zorgt er voor dat bloeiende planten worden verstikt, insecten verdwijnen en uiteindelijk alleen gras overblijft. Meststoffen uit gras zorgen voor bodemverrijking, terwijl verschraling in bermen nodig is voor plantensoorten die interessant zijn voor insecten. Op akkers kan verrijking met organische stof uit bermgras juist wél interessant zijn. Het onderzoek focust daarom op wetenschappelijke analyse van ingewikkelde bodemprocessen om bodems en gewassen minder vatbaar te maken voor droge en natte periodes en weerbaarheid tegen ziekten en plagen te verhogen.
Onderzocht wordt of bermmaaisel als bodemverbeteraar op akkers toepassen een duurzame oplossing is, met een stabiele opbrengst en lagere kosten voor de boer. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de bodemeffecten zijn van bermmaaisel als dit rechtstreeks op de akker gebracht wordt. Door het te vermengen met landbouwgrond zou het op de hoger gelegen zandgronden als extra voeding dienen voor het gewas en de bodemstructuur verbeteren. Dus van afval naar grondstof.

Meer berichten