Prestatieafspraken zijn ondertekend.
Prestatieafspraken zijn ondertekend.

Prestatieafspraken Mooiland met Sint Anthonis voor 2017 ondertekend

  •   keer gelezen   Wonen

SINT ANTHONIS | Woningcorporatie Mooiland heeft maandag de eerste van vele prestatieafspraken met gemeenten in Noordoost Brabant getekend. Sint Anthonis is de eerste gemeente in het Land van Cuijk waar de afspraken voor de prestaties in 2017 zijn ondertekend.

De afspraken maken duidelijk welke inspanning Mooiland per gemeente levert op het gebied van betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Ook kunnen de afspraken gaan over welke woningen Mooiland gaat bouwen voor welke doelgroepen.
ln 2016 had Mooiland 753 sociale huurwoningen in Sint Anthonis. Dat is ongeveer 16% van het totaal aantal sociale huurwoningen in die gemeente. De komende twee jaar blijft dat aantal  minimaal gelijk, staat in de gemaakte prestatieafspraken.

Woningwet 
Woningcorporaties maken bij voorkeur jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. Basis voor de prestatieafspraken zijn de Woonvisies. In het Land van Cuijk is geen sprake van een Woonvisie. Deze wordt ontwikkeld. Desondanks wilde Mooiland graag prestatieafspraken maken over de te verwachten prestaties in Sint Anthonis in 2017. 

Meer berichten