V.l.n.r.: wethouder Peter Stevens, Anne Wilbers (Mooiland), José Lichteveld (bewonersraad Mooiland), Peter Verhoeven (bestuurder Wonen Vierlingsbeek) en Sjen Frederix (bewonersraad Wonen Vierlingsbeek).
V.l.n.r.: wethouder Peter Stevens, Anne Wilbers (Mooiland), José Lichteveld (bewonersraad Mooiland), Peter Verhoeven (bestuurder Wonen Vierlingsbeek) en Sjen Frederix (bewonersraad Wonen Vierlingsbeek).

Prestatieafspraken over huurwoningen gemeente Boxmeer getekend

  •   keer gelezen   Wonen

BOXMEER | Het realiseren van voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen. Dat zijn de doelstellingen waar de gemeente Boxmeer en de woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zich de komende jaren voor gaan inzetten. De gemeente heeft hiervoor vandaag de prestatieafspraken 2017 met de corporaties ondertekend. Wethouder Peter Stevens (CDA): "Dit is een positieve start voor verdere afspraken de komende periode."

Mooiland heeft op dit moment 2295 sociale huurwoningen in Boxmeer. Dat is ongeveer 82% van het totaal aantal sociale huurwoningen in de gemeente. Wonen Vierlingsbeek heeft 485 sociale huurwoningen in zes kleine kernen van de gemeente. In 2017 neemt de sociale woningvoorraad in Boxmeer toe door een aantal nieuwbouwprojecten van Mooiland zoals Hart van Beugen (fase 2), Hofstede Elderom (fase 5 en 6) en Jan Tooropstraat (Pauluskerk).
De gemeente en beide corporaties gaan in 2017 op zoek naar aanvullende locaties voor nieuwbouw in de komende jaren. Wonen Vierlingsbeek wil in de komende jaren, bij voldoende aantoonbare behoefte, een aantal kleinschalige projecten in de kleine kernen realiseren.

Voldoende slaagkansen
Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zetten zich in om de sociale huurwoningen in Boxmeer vooral beschikbaar te houden voor de doelgroep. Daarom starten de partijen in 2017 gezamenlijk een monitor om bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten goed te kunnen laten aansluiten bij de opgaven binnen de doelgroep. Over de huisvesting van bijzondere doelgroepen gaan de corporaties, de gemeente en zorgorganisaties in 2017 verder in gesprek. Mooiland streeft naar betaalbare woonlasten voor huurders. Om betaalbaarheid te garanderen zijn afspraken gemaakt over het huurbeleid van Mooiland. De komende jaren beoogt Mooiland slechts een beperkte huurverhoging in Noordoost-Brabant. Wonen Vierlingsbeek sluit zich bij dit uitgangspunt aan.

Woningwet
Woningcorporaties maken bij voorkeur jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. Basis voor de prestatieafspraken is de actuele Woonvisie.

Meer berichten