Mooiland verhuurt onder meer appartementen in de Boxmeerse wijk Hofstede Elderom. (foto: Mooiland)
Mooiland verhuurt onder meer appartementen in de Boxmeerse wijk Hofstede Elderom. (foto: Mooiland)

'Meer betaalbare huurwoningen voor lagere inkomens'

  •   keer gelezen   Wonen

EDE/GRAVE | Betaalbare woonlasten, voldoende beschikbare huurwoningen én goede slaagkansen in het vinden van een betaalbare huurwoning voor mensen met een lager inkomen (tot 40.349 euro) zijn belangrijke ambities in de strategie van Mooiland. Deze ambities komen tot uitdrukking in het nieuwe huurbeleid van de corporatie, dat vanaf 14 april van kracht is voor de regio Noordoost-Brabant en Gennep. Het huurbeleid kwam de afgelopen maanden tot stand in nauwe samenwerking met de huurderskoepels: Koepel Grave en Koepel Mooiland Allen Samen.

In het nieuwe huurbeleid wil Mooiland 80% van haar woningaanbod beschikbaar houden voor mensen met een lager inkomen tot 40.349 euro. Deze woningen hebben een netto huurprijs (is huurprijs zonder servicekosten) van maximaal 635 euro. Om dat te realiseren, past Mooiland de nieuwe huurprijs van vrijkomende woningen aan. Naast afspraken over voldoende keuze in betaalbare huurwoningen staan in het nieuwe huurbeleid ook de uitgangspunten voor de jaarlijkse huurverhoging van Mooiland.
 
Meer betaalbare huurwoningen
De netto huurprijs van een vrijgekomen woning wordt bepaald op basis van woningwaarderingspunten. Hoe groter en luxer de woning, hoe meer punten en hoe hoger de nieuwe huurprijs. Mooiland wil voldoende keuze in huurwoningen met een netto huurprijs tot 635 euro garanderen voor de doelgroep. Om dat te realiseren past de corporatie vanaf 14 april de netto huurprijzen van een aantal vrijkomende woningen in Noordoost-Brabant en Gennep aan. Voor deze woningen valt de huurprijs in sommige gevallen lager uit dan verwacht op basis van de woningwaarderingspunten.  

Beperkte of geen huurverhoging 2017
Mensen met een inkomen tot 40.349 euro krijgen in Noordoost-Brabant en Gennep een inflatievolgende huurverhoging van 0,3%. In het gebied buiten Noordoost-Brabant en Gennep is dit zelfs nul procent. De maximaal toegestane huurverhoging voor mensen met een lager inkomen is 2,8%. Mooiland ziet het als haar taak om juist voor deze huishoudens een bijdrage te leveren aan betaalbare woonlasten. 

Betrokken
Mooiland betrok huurders intensief bij het opstellen van het nieuwe huurbeleid, onder meer door uitvoerig overleg met de huurderskoepels: Koepel Grave en Koepel Mooiland Allen Samen. In vijf bijeenkomsten is van gedachten gewisseld over de uitgangspunten van het huurbeleid. Daarin kwamen duidelijk de beschikbaarheid en betaalbaarheid als pijlers naar voren. Deze pijlers wegen voor huurders zwaar mee en komen nu tot uitdrukking in het huurbeleid. Mooiland is de huurderskoepels zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het nieuwe huurbeleid.
Mooiland is een woningcorporatie met ruim 27.000 woningen in 127 gemeenten in heel Nederland.

Meer berichten