Mooiland verhuurt onder meer appartementen in de wijk Hofstede Elderom in Boxmeer.
Mooiland verhuurt onder meer appartementen in de wijk Hofstede Elderom in Boxmeer. (Foto: )

PK Boxmeer wil woonbehoeften weten en zet vraagtekens bij wachttijden voor huurwoning

  •   keer gelezen   Wonen

BOXMEER | De PK-fractie in de gemeente Boxmeer wil weten wat de woonbehoeften zijn in Boxmeer en welke stappen door de gemeente ondernomen moeten worden om hieraan te kunnen voldoen. Daarnaast zet PK vraagtekens bij de gecommuniceerde wachttijden voor een huurwoning via Mooiland.

Aanleiding is een recente bijeenkomst over woningwensen onder jongeren, waar werd toegelicht dat de wachttijd voor jongeren bij Mooiland slechts enkele maanden is. "Bij ons is in meerdere gevallen bekend dat woningzoekenden al jaren staan ingeschreven en nog geen woning hebben", stelt PK-raadslid Thomas van der Meer. "Wij zijn benieuwd hoe deze cijfers zijn onderbouwd."

Schriftelijke vragen
Van der Meer vervolgt: "Aangezien de gemeente Boxmeer voor een grote uitdaging staat om woningen te bouwen, is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de woningbehoefte van onze inwoners. Het is ook belangrijk om te weten hoe deze woningbehoefte tot stand komt, om de plannen van woningbouwprojecten te kunnen onderbouwen en aan te kunnen tonen."
De PK heeft nu meerdere schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld over de woonbehoeften in Boxmeer. Zo willen zij weten of het onlangs afgeronde onderzoek hiernaar 'een volledig beeld van de totale behoefte' weergeeft en of deze informatie openbaar wordt gemaakt. Ook wil PK weten hoe bewoners hun woonbehoefte kenbaar kunnen maken bij de gemeente.

Meer berichten