<p>De burgemeesters van gemeenten uit het Land van Cuijk reageerden op De Barendonk op de resultaten van de enquête.</p>

De burgemeesters van gemeenten uit het Land van Cuijk reageerden op De Barendonk op de resultaten van de enquête.

(Foto: Jos Gröniger)

Buitengebied Land van Cuijk ligt onder vergrootglas

  •   keer gelezen   Wonen

LAND VAN CUIJK | Er wacht het nieuwe gemeentebestuur van Land van Cuijk een schone taak de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied van de op twee na grootste gemeente van Noord Brabant aan te pakken. Onderzoeksbureau Dimensus presenteerde dinsdagmiddag de resultaten van de enquête die het hield op vijfduizend adressen in het buitengebied van de gemeenten Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Cuijk, Grave en Boxmeer.

De anonieme enquête had een respons van dertig procent. Ruim vijftienhonderd vragenformulieren werden ingevuld geretourneerd. De respondenten bogen zich over vragen op een breed vlak. Leefbaarheid, veiligheid, sfeer, overlast, criminaliteit, illegale activiteiten en de rol van de gemeente en politie kwamen aan bod. 

Instrument
Uit de enquête blijkt dat de verkeersveiligheid en de vervuiling in het buitengebied de hot items zijn. Het hardrijden op wegen in het buitengebied wordt genoemd, maar handhaven blijkt in de praktijk lastig. De nieuwe gemeenteraad van Land van Cuijk dient er straks beleid op de maken. Bovendien zijn het vaak de buurtbewoners die de overlast veroorzaken.
“Ik zou heel graag een instrument hebben om te kunnen handhaven”, zegt burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk, die daarmee doelt op snelheidscamera’s op plekken waar levensgevaar dreigt, “Maar van de andere kant hebben bewoners ook boter op het hoofd. Zij rijden zelf te hard.”
Daarbij komt dat inwoners elkaar niet durven te wijzen op overlast. Ook de meldingsbereidheid van overlast bij de gemeente of politie kan beter.

Illegaliteit
De deelnemers aan de enquête signaleren in het buitengebied wel eens verdachte situaties en personen, of hebben dat ooit gezien. Iets minder dan de helft (47 procent) noemt onbekende personen. Andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen zijn dealen van drugs (27 procent), wietteelt (18), illegale verhuur van woningen (17), drugslabs (16) en motorbendes (14).
Ook hierover zegt bijna de helft van de geënquêteerden daar melding van te maken bij de politie, gemeente of een andere organisatie zoals Meld Misdaad Anoniem.
De deelnemers zijn verdeeld over de rol van de gemeente. Tien procent vindt dat de gemeente situaties in het buitengebied goed aanpakt. Een groter deel (36 procent) vindt van niet. Vier op de tien mensen vinden dat de politie de buurt beter in de gaten moet houden. Een op de tien deelt die stelling niet.
De burgemeesters reageerden geschrokken op de cijfers over de illegaliteit. Burgemeester Karel van Soest sprak van een onbevredigende situatie maar noemde de resultaten van de enquête waardevol. Afgemeten aan de situatie in zijn gemeente Mill en Sint Hubert verklaarde burgemeester Walraven graag met de burgers in gesprek te gaan.
Burgemeester Fränzel (Sint Anthonis) besloot met een advies aan het bestuur van de nieuwe gemeente: “Bestudeer dit rapport goed.”

Jos Gröniger
Meer berichten