<p>Een aantal leden van de klankbordgroep, waaronder Jan van Sambeek (tweede van rechts) met Janssen de Jong-projectmanager Pim van den Elzen (derde van links).</p>

Een aantal leden van de klankbordgroep, waaronder Jan van Sambeek (tweede van rechts) met Janssen de Jong-projectmanager Pim van den Elzen (derde van links).

(Foto: Janssen de Jong)

Gemeenteraad akkoord: Oploo kan flink uitbreiden

  •   keer gelezen   Wonen

OPLOO | Voor project De Blauwe Beek in Oploo is onlangs het bestemmingsplan unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Sint Anthonis. Het woningbouwproject, een initiatief van projectontwikkelaar Janssen de Jong, zal de komende jaren gefaseerd in maximaal 90 woningen voorzien voor Oploo en haar regio.

Binnen het plan wordt een grote diversiteit aan woningen ondergebracht met speciale aandacht voor starters en senioren. Die laatste doelgroep krijgt een mooie plek aan de groene drager van het plan, de Kleine Beek, welke van noord tot zuid door het plangebied meandert. “Vanuit alle betrokkenen waar we mee aan tafel hebben gezeten wordt aangegeven dat er veel behoefte is aan woningen voor jong (starter) en oud (levensloopbestendig)”, vertelt Pim van den Elzen, projectmanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling. “De andere woningen die in het plan terugkomen, namelijk hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen, zijn perfect voor gezinnen, zo is er voor ieder wat wils.”

‘Snel woningen toevoegen is in deze tijd zeer welkom’

Land van Cuijk
Wethouder Wouter Bollen (VVD) ziet de unanieme vaststelling als een belangrijk signaal om iets aan de grote woningvraag in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en Oploo in het bijzonder te kunnen doen. “Juist in woonkernen als Oploo is het van belang om vitaliteit te behouden en vergrijzing tegen te gaan en dat lukt ons met De Blauwe Beek”, zegt Bollen, die blij is met de steun van de voltallige raad in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Bollen en Van den Elzen zijn het er over eens: “Een project als deze, waarbij snel woningen worden toegevoegd is in deze huidige wooncrisis zeer welkom.”

Planning
De omgeving is met de planvorming van De Blauwe Beek vanaf het begin betrokken. Via informatieavonden, koffiegesprekken met omwonenden aan de keukentafel is er veel enthousiasme en ongeduld gebleken. Door ook de klankbordgroep regelmatig aan te haken bij het proces, is er een breed gedragen plan ontstaan. Lid van de klankbordgroep Jan van Sambeek, tevens aanwonende: “Een prachtig plan, hier zit het dorp op te wachten.” Van den Elzen tot slot: “We staan klaar om begin volgend jaar te starten met de verkoop van de eerste woningen en als alles volgens planning gaat kunnen we midden volgend jaar starten met de infrastructuur.”

Meer berichten