Mill verkent invoering parkmanagement

  •   keer gelezen   Zakelijk
MILL - Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg gaat de mogelijkheden onderzoeken om parkmanagement in te voeren op de bedrijventerreinen Het Spoor en De Meeren te Mill.

Dit als vervolg op de opknapbeurt en herstructurering van dit bedrijventerrein. Bij de aanpak werkt de Industriële Kring nauw samen met de gemeente en de Bedrijventerreinvereniging.

Parkmanagement is een integrale aanpak die de kwaliteit van bedrijventerreinen op lange termijn handhaaft of verbetert. De betrokken bedrijven en de lokale overheid werken hierbij samen bij onder meer het beheer en onderhoud, bewegwijzering, beveiliging of afvalinzameling. Of parkmanagement succesvol kan worden ingevoerd is afhankelijk van het draagvlak van de individuele ondernemers op het bedrijventerrein en bij de gemeente. De verkenning moet uitwijzen of parkmanagement op de Millse bedrijventerrein zinvol is, aan welke parkmanagementactiviteiten behoefte bestaat en hoe het moet worden georganiseerd en gefinancierd. Eventuele afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant, dat door alle partijen wordt getekend.

Voor de aanpak van het project kan Mill profiteren van de opgedane ervaringen bij de pilot op bedrijventerrein De Beijerd en ’t Riet in Cuijk. Deze pilot was de eerste in een regionale aanpak. Parkmanagement is namelijk niet nieuw in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Land van Cuijk en Noord-Limburg (SBB) en DBO (Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg) zijn al jaren actief met beveiligings- en collectieve inkoopactiviteiten op regionale schaal. Samen met de Industriële Kring willen SBB en DBO op termijn komen tot een samenhangende aanpak voor de bedrijventerreinen en parkmanagement in het hele Land van Cuijk en Noord-Limburg. Daarbij krijgen ze ondersteuning van de KvK Brabant.

Vanuit het Programma Parkmanagement Brabant heeft de Kamer van Koophandel een stimuleringsbijdrage toegekend om het traject in Mill een extra stimulans te geven. Tijdens de jaarvergadering van de Bedrijventerrein Vereniging het Spoor/De Meeren op 8 juni heeft Berry Welten, namens het bestuur van KvK Brabant, een Gouden Varken uitgereikt aan Willie Geurts, voorzitter van de Industriële Kring afdeling Mill, Antoon van der Horst, voorzitter van de Bedrijventerreinvereniging en de wethouder Jos van den Boogaart van de gemeente Mill. Het spaarvarken staat symbool voor de Stimuleringsregeling Parkmanagement. Deze bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en inhoudelijke ondersteuning.

Wethouder Van den Boogaart: “Parkmanagement zien we als een belangrijk instrument om de vitaliteit van onze bedrijventerreinen te verbeteren en te behouden. Daarom verlenen wij zonder meer onze medewerking aan de invoering van parkmanagement en een aantal projecten die de ondernemers willen oppakken, zoals het verbeteren van de bewegwijzering op de bedrijventerreinen en de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De eerste stappen zijn nu gezet. Onze insteek is: samen maken we er het beste van.”

[image=216286]

Mill is de 24e pilot waar een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Parkmanagement Brabant is uitgereikt. Sinds de start van het programma in 2008, is de regeling al toegekend aan initiatieven uit Aalburg, Bladel, Boxtel, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Geldrop, Heusden, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Son en Breugel, Tilburg, Uden, Veghel, Veldhoven, Werkendam en Woudrichem. KvK Brabant wil parkmanagement verder professionaliseren via het vierjarig programma Parkmanagement Brabant waarvoor ze een bedrag van één miljoen euro heeft gereserveerd. Ze werkt daartoe samen met de BZW, MKB Brabant, de KvK Zuidwest-Nederland, de BOM/BHB en de provincie.
Meer berichten