Peter van Houtum schreef veiligheidshandboek

  •   keer gelezen   Zakelijk
BEUGEN - Mensen die van steigers vallen of bedolven raken onder een juist gemetselde muur die plots omvalt, in de bouw loert continu het gevaar van een ongeval. Voeg daarbij de verschillende manier van werken van bijvoorbeeld dakdekkers, de tijdsdruk en het weer, dan is het duidelijk dat veilig werken een absolute must is. “Want iedereen wil toch aan het einde van de werkdag veilig thuis komen."

Voor Peter van Houtum, de 46-jarige mede-eigenaar, controller én veiligheidsfunctionaris bij Gebr. Janssen in Beugen, was de (on)veiligheid in de dakenbranche reden om een praktisch handboek te schrijven met als titel ‘Veilig werken op daken: Ben met je VAK bezig’. Onlangs mocht hij het eerste exemplaar in ontvangst nemen bij Lindeman Uitgevers, een gespecialiseerde uitgever van vakbladen en handboeken. “Veiligheid is een passie van me. Het gaat me er zeker niet om hier commercieel beter van te worden”, zegt hij stellig.

[image=230766]

Ervaringen
Van Houtum was als bouwvakker enkele keren betrokken bij hachelijke situaties en zegt het eerlijk. “Soms ben ik blij dat ik hier nog zit. En ik denk dat ik niet de enige ben in de bouwwereld”, zegt hij met gevoel voor understatement. Zijn passie ‘dwong’ hem het boek te schrijven. “Want veiligheid op de werkvloer verdient meer aandacht dan het krijgt.” Hij ontwikkelde een methode die veiligheid onderdeel maakt van vakwerk. Zijn handboek, dat in zijn ogen ook prima geschikt is voor andere dan de dakenbranche, bevat een scala van aanwijzingen. “Denk aan coaching, vertrouwen geven en de toepassing van een goed veiligheidsbeheersysteem. En ga de discussie niet uit de weg als iemand bijvoorbeeld bezorgd is over asbest.”

Kernwaarden
Hij besloot de drie kernwaarden ‘Veiligheid’, ‘Afspraken nakomen’ en ‘Kwaliteit’ te combineren in zijn werkplan ‘V.A.K.’. Voor de praktijk ontwikkelde Peter nieuwe formulieren als belangrijk hulpmiddel om deze kernwaarden te toetsen. “Tijdens een werkplekinspectie bespreken de coördinator en monteur of alles in orde is. En zo niet, dan wordt een knelpunt direct aangepakt.”
Werknemers worden zo actief betrokken bij alle geldende veiligheids- en kwaliteitseisen. ‘360 graden feedback’ noemt Peter dit. “Door ze samen het formulier in te laten vullen, wordt de projectleider of uitvoerder geprikkeld met de monteur in gesprek te gaan. Deze wisselwerking leidt tot zelfcorrectie aan beide kanten. Zowel de projectleider als de monteur wil goed scoren, als er negatieve punten zijn zullen zij daar de volgende keer iets aan willen doen”.
“Mensen willen van nature nu eenmaal goed presteren”, beredeneert auteur Van Houtum zijn aanpak. “Door hen aan te spreken op de liefde en trots voor hun eigen vak, gaan zij samen beter en veiliger werken. En dat heeft nog een bijkomend voordeel: “ik denk dat veiligheid zo helemaal geen geld hoeft te kosten”.
Het handboek ‘Veilig werken op daken’ is te bestellen via www.dakweb.nl.
Meer berichten